METADATA
Wykaz PRODCOM Produktów Przemysłowych, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
23.91   Produkcja wyrobów ściernych    
    23.91.11   Kamienie młyńskie, kamienie szlifierskie, tarcze ścierne i podobne wyroby bez opraw do obróbki kamieni oraz ich części, z kamienia naturalnego, aglomerowanych materiałów ściernych naturalnych lub sztucznych lub z ceramiki
   
    23.91.12   Proszek ścierny lub ziarno ścierne na podłożu z tkanin, papieru lub tektury
   

Page 1/1  
Top