METADATA
PRODCOM sąrašas 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
26.11   Elektroninių komponentų gamyba
   
26.12   Sumontuotų elektroninių plokščių gamyba
   
26.20   Kompiuterių ir išorinės įrangos gamyba
   
26.30   Ryšių įrangos gamyba
   
26.40   Vartotojiškos elektroninės įrangos gamyba
   
26.51   Matavimo, bandymo, navigacinės ir kontrolės įrangos prietaisų ir aparatų gamyba
   
26.52   Įvairių tipų laikrodžių gamyba
   
26.60   Švitinimo, elektromedicininės ir elektroterapinės įrangos gamyba
   
26.70   Optinių prietaisų ir fotografijos įrangos gamyba
   
26.80   Magnetinių ir optinių laikmenų gamyba
   
27.11   Elektros variklių, generatorių ir transformatorių gamyba
   
27.12   Elektros skirstomosios ir valdymo įrangos gamyba
   
27.20   Baterijų ir akumuliatorių gamyba
   
27.31   Skaidulinės optikos kabelių gamyba
   
27.32   Kitų elektronikos bei elektros laidų ir kabelių gamyba
   
27.33   Instaliacijos įtaisų gamyba
   
27.40   Elektros apšvietimo įrangos gamyba
   
27.51   Buitinių elektrinių aparatų ir prietaisų gamyba
   
27.52   Buitinių neelektrinių aparatų ir prietaisų gamyba
   
27.90   Kitos elektros įrangos gamyba
   
28.11   Variklių ir turbinų, išskyrus orlaivių, transporto priemonių ir motociklų variklius, gamyba
   
28.12   Hidraulinės energijos įrangos gamyba
   
28.13   Kitų siurblių ir kompresorių gamyba
   
28.14   Kitų čiaupų ir sklendžių gamyba
   
28.15   Guolių, krumpliaračių, krumplinių pavarų ir varomųjų elementų gamyba
   
28.21   Orkaičių, krosnių ir krosnių degiklių gamyba
   
28.22   Kėlimo ir krovimo įrangos gamyba
   
28.23   Įstaigos mašinų ir įrangos (išskyrus kompiuterius ir išorinę įrangą) gamyba
   
28.24   Variklinių rankinių įrankių gamyba
   
28.25   Nebuitinių aušinimo ir vėdinimo įrenginių gamyba
   
28.29   Kitų, niekur kitur nepriskirtų, bendrosios paskirties mašinų ir įrangos gamyba
   
28.30   Žemės ir miškų ūkio mašinų gamyba
   
28.41   Metalo formavimo įrangos gamyba
   
28.49   Kitų staklių gamyba
   
28.91   Metalurgijos mašinų gamyba
   
28.92   Kasybos, karjerų eksploatavimo ir statybos mašinų gamyba
   
28.93   Maisto, gėrimų ir tabako apdorojimo mašinų gamyba
   
28.94   Tekstilės, drabužių ir odos gaminių gamybos mašinų gamyba
   
28.95   Popieriaus ir kartono gamybos mašinų gamyba
   
28.96   Plastikų ir gumos gamybos mašinų gamyba
   

Page 5/6  
Top