METADATA
ПРОДКОМ Лист 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
10.61   Производство на мелничарски продукти    
    10.61.11   Олющен ориз
   
    10.61.12   Ориз, полубланширан или бланширан, или натрошен
   
    10.61.21   Пшеничено брашно или брашно от смес от ръж и пшеница
   
    10.61.22   Брашно от други житни растения
   
    10.61.23   Зеленчукови брашна и грис
   
    10.61.24   Смеси за приготвяне на хлебарски, сладкарски или бисквитени продукти
   
    10.61.31   Едрозърнест и дребнозърнест грис, от пшеница
   
    10.61.32   Едрозърнест и дребнозърнест грис и агломерати под формата на гранули, н.в.д
   
    10.61.33   Закуски от житни растения и други продукти от зърна от житни растения
   
    10.61.40   Трици, отсевки и други видове остатъци, получени при обработката на житни растения
   

Page 1/1  
Top