METADATA
Статистическа класификация на икономическите дейности за Европейската общност (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
P   ОБРАЗОВАНИЕ     Detail
    85   Образование     Detail
       85.1   Предучилищно образование
    Detail
       85.2   Начално образование (първи етап на основното образование)
    Detail
       85.3   Прогимназиално (втори етап на основното образование) и средно образование
    Detail
       85.4   Образование след завършено средно образование
    Detail
       85.5   Други образователни дейности
    Detail
       85.6   Спомагателни дейности в областта на образованието
    Detail

Page 1/1  
Top