METADATA
Štatistické zatriedenie hospodárskych činností v Európskom spoločenstve, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
A   POĽNOHOSPODÁRSTVO, POĽOVNÍCTVO A LESNÉ HOSPODÁRSTVO    
    AA   POĽNOHOSPODÁRSTVO, POĽOVNÍCTVO A LESNÉ HOSPODÁRSTVO
   

Page 1/1  
Top