METADATA
Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
J   FINANŠU STARPNIECĪBA    
    JA   FINANŠU STARPNIECĪBA
   

Page 1/1  
Top