METADATA
Statistisk indelning av produkter efter näringsgren inom Europeiska gemenskapen, 2008 (CPA 2008)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
I   HOTELL- OCH RESTAURANGTJÄNSTER    
    55   Hotell- och logitjänster    
       55.9   Andra logitjänster    
          55.90   Andra logitjänster
   

Page 1/1  
Top