METADATA
Statistinis Europos Ekonominės Bendrijos produktų pagal veiklos rūšis klasifikatorius, 2008 (CPA 2008)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
N   ADMINISTRACINĖS IR APTARNAVIMO PASLAUGOS    
    82   Administracinės, įstaigų ir kitų verslo įmonių aptarnavimo paslaugos    
       82.1   Įstaigų administracinės ir aptarnavimo paslaugos
   
       82.2   Užsakomųjų informacinių paslaugų centrų paslaugos
   
       82.3   Posėdžių ir verslo renginių organizavimo paslaugos
   
       82.9   Niekur kitur nepriskirtos verslui būdingos paslaugos
   

Page 1/1  
Top