METADATA
Kombinovaná Nomenklatura, 2009 (KN 2009)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
XVII   TŘÍDA XVII - VOZIDLA, LETADLA, PLAVIDLA A DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ     Detail
    86   KAPITOLA 86 - ŽELEZNIČNÍ NEBO TRAMVAJOVÉ LOKOMOTIVY, KOLEJOVÁ VOZIDLA A JEJICH ČÁSTI A SOUČÁSTI; KOLEJOVÝ SVRŠKOVÝ UPEVŇOVACÍ MATERIÁL A UPEVŇOVACÍ ZAŘÍZENÍ A JEJICH ČÁSTI A SOUČÁSTI; MECHANICKÁ (VČETNĚ ELEKTROMECHANICKÝCH) DOPRAVNÍ SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ VŠEHO DRUHU
    Detail
    87   KAPITOLA 87 - VOZIDLA, JINÁ NEŽ KOLEJOVÁ, JEJICH ČÁSTI, SOUČÁSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ
    Detail
    88   KAPITOLA 88 - LETADLA, KOSMICKÉ LODĚ A JEJICH ČÁSTI A SOUČÁSTI
    Detail
    89   KAPITOLA 89 - LODĚ, ČLUNY A PLOVOUCÍ KONSTRUKCE
    Detail

Page 1/1  
Top