METADATA
Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


-> C:  APSTRĀDES RŪPNIECĪBA 
-> 10:  Pārtikas produktu ražošana 
Detail
Code:  10.4
Description:  Augu un dzīvnieku eļļu un tauku ražošana
This item includes:  This group includes the manufacture of crude and refined oils and fats from vegetable or animal materials, except rendering or refining of lard and other edible animal fats.
Reference to ISIC Rev. 4:  104

Top