METADATA
Kombinovaná Nomenklatúra, 2018 (KN 2018)


Detail
Code:  XIX
Description:  XIX. TRIEDA  - ZBRANE A STRELIVO; ICH ČASTI, SÚČASTI A PRÍSLUŠENSTVO

Top