Sti

Akut lægehjælp - Malta

Ring 112

Energi- og sundhedsministeriet Tlf.: +356 25952400
E-mail: entitlement.health@gov.mt

Har du spørgsmål om sundhedspleje under dit ophold i Malta, kan du kontakte:

EU Health Entitlement Unit
Ground Floor
Ex-Outpatients’ Block
St Luke’s Hospital
G’Mangia PTA 1010
Tlf.: +356 2595 2400
E-mail: entitlement.health@gov.mt


Behandling, dækning, omkostninger

Med et gyldigt europæisk sygesikringskort kan du få lægehjælp, hvis du får behov for akut/nødvendig behandling under dit midlertidige ophold i Malta. Kortet giver dig adgang til offentlig lægehjælp.

Har du planer om at blive i Malta i længere tid (f.eks. som udstationeret eller pensionist), skal du registrere dig hos sygesikringsmyndigheden i Malta med en S1-formular. De vil så udstede dokumentet "Certificate of Entitlement". Det skal du vise, hver gang du henvender dig på et hospital eller sundhedscenter.

Lægehjælp

Tandlæger

 • I akutte tilfælde er tandlægebehandling gratis på Mater Dei Hospital i Msida og på sundhedscentrene.
 • Rutinebehandlinger og ikke-akutte behandlinger foregår på private klinikker, og du skal selv betale for dem. Udgifterne kan ikke refunderes.

Hospital

 • I nødsituationer kan du få akut behandling
 • I nødsituationer
  • skal du ringe til 112 for at tilkalde en ambulance eller
  • tage direkte til skadestuen på Mater Dei Hospital eller Gozo General Hospital

Recepter

 • Lægemidler, der ordineres under indlæggelse og de første tre dage efter udskrivelsen, er gratis.
 • Du skal betale fuld pris for alt, hvad der ordineres efter denne periode, og udgifterne kan ikke refunderes.

Ambulance

 • I akutte tilfælde er ambulancetransport til hospitalet dækket af det europæiske sygesikringskort.

Ambulanceflyvning

 • Ingen tilgængelige oplysninger.

Tilbagebetaling
 • Hvis du vil have refunderet udgifter i forbindelse med lægebehandling inden for det offentlige sundhedssystem, mens du stadig er i Malta, skal du kontakte:

Ministry for Energy and Health
EU Health Entitlement Unit
Directorate Health Care Funding
Ground Floor
Ex-Outpatients’ Block
St Luke’s Hospital
G’Mangia PTA 1010
Tlf.: +356 2595 2400
E-mail: entitlement.health@gov.mt


Patientbidrag I Malta får alle med gyldig dokumentation gratis offentlig sundhedspleje.
Dialyse, oxygenterapi og kemoterapi

Hvis du får brug for en af disse typer behandling under dit ophold i Malta, skal du kontakte behandlingsstedet og få de nødvendige aftaler på plads, inden du rejser til Malta:

 • Dialyse – Kontakt Mater Dei Hospital: Nyreafdelingen (Renal Unit) – Modtagelsen: +356 2545 6090 Hæmodialyseafdelingen (Haemodialysis Area): +356 2545 6079 / +356 2545 6080; Afdelingen for peritoneal dialyse (Peritoneal dialysis area): +356 2545 6096
 • Oxygenterapi – Kontakt Mater Dei Hospital: Den farmaceutiske tjeneste (Pharmaceutical Services) – +356 2545 6535
 • Kemoterapi – Kontakt Sir Anthony Mamo Oncology Centre – Modtagelsen: +356 2545 2350 / 1 / 2

Mistet eller stjålet kort

Kontaktoplysninger for indehavere af kort udstedt i Malta

 • Hvis du ikke kan fremvise dit europæiske sygesikringskort, skal du kontakte sygesikringen i dit hjemland, der kan give dig et Replacement Certificate, som du kan vise på behandlingsstedet.