Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

Så använder du kortet - Malta

Ring 112

Hälsoministeriet – avdelningen för hälsopolitik 
Tfn +356 2595 2400
E-post: entitlement.health@gov.mt

Har du frågor om vård under din vistelse på Malta? Kontakta

Department for Policy in Health - Health Care Funding
Ground Floor
Ex-Outpatients’ Block
St Luke’s Hospital
G’Mangia PTA 1010
Tfn +356 2595 2400
E-post: entitlement.health@gov.mt


Vad täcker kortet?

Om du visar upp ditt europeiska sjukförsäkringskort kan du få akut eller nödvändig offentlig vård under din tillfälliga vistelse på Malta.

Om du planerar att stanna på Malta en längre tid (t.ex. som utstationerad arbetstagare eller pensionär) måste du lämna in ett S1-intyg hos försäkringskassan på Malta, som sedan utfärdar ett intyg på att du har rätt till sjukvård. Du måste visa upp intyget när du går till ett sjukhus eller en vårdcentral.

Läkare

Tandläkare

 • Akut tandvård är gratis på Mater Dei-sjukhuset i Msida och på vårdcentralerna.
 • Rutinundersökningar och icke-akut tandvård sköts av privata tandläkare. Du betalar själv för vården och kostnaderna ersätts inte.

Sjukhusvård

 • Akutvård får du på
 • Gå till akutavdelningen eller
  • ring 112 för att få en ambulans.

Läkemedel

 • Läkemedel som skrivs ut när du ligger på sjukhus eller under de tre första dagarna efter att du har skrivits ut kostar inget.
 • I övriga fall måste du betala fullt pris och får ingen ersättning på Malta.

Ambulans

 • Akut ambulanstransport till sjukhus är gratis om du visar upp ditt europeiska sjukförsäkringskort eller provisoriska intyg.

Ambulansflyg

 • Information saknas.

Ersättning

 • Om du vill söka ersättning för kostnader för offentlig vård på Malta ska du vända dig till

Ministry for Health
Department for Policy in Health - Health Care Funding
Directorate Health Care Funding
Ground Floor
Ex-Outpatients’ Block
St Luke’s Hospital
G’Mangia PTA 1010
Tfn +356 2595 2400
E-post: entitlement.health@gov.mt


Vad måste jag betala själv?

På Malta är den offentliga vården gratis för alla som kan visa upp giltiga handlingar.

Dialys, syrgas och cellgifter

Kontakta vårdgivaren innan du reser till Malta.


Hur beställer jag EU-kortet?

Du kan beställa EU-kortet på följande webbplatser:


Vårdgivare som godtar EU-kortet


Blivit av med kortet?

Kontakt för dig med maltesiskt EU-kort

 • Om du inte har något EU-kort kan du be din försäkringskassa om ett provisoriskt intyg som du visar upp för vårdgivaren.