Navigācijas ceļš

Neplānota ārstēšanās - Malta

Zvaniet uz 112.

Enerģētikas un veselības ministrija
Tālr.: +356 25952400
E-pasts: entitlement.health@gov.mt

Par veselības aprūpi, uzturoties Maltā, lūdzam sazināties ar Maltas ES veselības individuālo tiesību nodaļu:

EU Health Entitlement Unit
Ground Floor
Ex-Outpatients’ Block
St Luke’s Hospital
G’Mangia PTA 1010
Tālr.: +356 2595 2400
E-pasts: entitlement.health@gov.mt


Ārstēšana, izmaksas un to segšana

Ja, neilgu laiku uzturoties Maltā, jums vajadzīga neatliekama vai steidzama medicīniskā aprūpe, uzrādiet derīgu Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK). Šī karte ļauj izmantot valsts nodrošinātos veselības aprūpes pakalpojumus.

Ja plānojat Maltā palikt ilgāk (piemēram, ja esat norīkots darbā uz šo valsti vai dzīvojat tur kā pensionārs), jums Maltas veselības apdrošināšanas iestādē jāreģistrē S1 veidlapa. Šī iestāde tad izsniegs dokumentu “Certificate of Entitlement”. Šis dokuments būs jāuzrāda ikreiz, kad dosities uz slimnīcu vai medicīnas centru.

Medicīniskā palīdzība

Zobārsti

 • Neatliekamo zobārstniecības palīdzību par velti nodrošina slimnīca “Mater Dei” Msidā un medicīnas centri.
 • Regulāri veicamie un nebūt ne steidzamie zobārstniecības pakalpojumi tiek sniegti privātajā zobārstniecības sistēmā. Par tiem jums jāmaksā pašam. Šīs izmaksas netiek atlīdzinātas.

Ārstēšanās slimnīcā

 • Akūti nepieciešama neatliekamā palīdzība tiek sniegta
 • Ja jums akūti vajadzīga neatliekamā palīdzība,
  • izsauciet ātro palīdzību pa tālruni 112 vai
  • dodieties tieši uz Neatliekamās palīdzības un traumu nodaļu “Mater Dei” slimnīcā vai Goco vispārējā slimnīcā.

Recepšu zāles

 • Ārsta parakstītās zāles jūs saņemsit par velti, kamēr uzturaties slimnīcā, kā arī pirmās 3 dienas pēc izrakstīšanas no slimnīcas.
 • Tomēr jums būs pilnībā jāsamaksā par visām zālēm, kuras parakstītas pēc šī perioda. Šīs izmaksas netiek atlīdzinātas.

Ātrā medicīniskā palīdzība

 • Neatliekamās palīdzības gadījumā ātrās palīdzības transportu uz slimnīcu sedz Eiropas veselības apdrošināšanas karte (EVAK).

Ātrās palīdzības helikopters

 • Informācijas nav.

Kompensācija
 • Ja vēlaties atgūt izdevumus, ko jums Maltā nācās samaksāt par valsts veselības aprūpes sistēmā saņemtajiem medicīniskās aprūpe pakalpojumiem, sazinieties ar Enerģētikas un veselības ministriju:

Ministry for Energy and Health
EU Health Entitlement Unit
Directorate Health Care Funding
Ground Floor
Ex-Outpatients’ Block
St Luke’s Hospital
G’Mangia PTA 1010
Tālr.: +356 2595 2400
E-pasts: entitlement.health@gov.mt


Līdzmaksājums Maltā valsts veselības aprūpe ir par velti visām personām, kam uz to ir tiesības, ja tās var uzrādīt derīgu šīs tiesības apliecinošu dokumentu.
Dialīze, skābeklis un ķīmijterapija

Ja jums, uzturoties Maltā, būs vajadzīgi šie pakalpojumi, sazinieties ar pakalpojumu sniedzējiem, lai vēl pirms ierašanās Maltā sarunātu to pieejamību.


Ja karte ir pazaudēta vai nozagta

Kontaktinformācija Maltas izsniegtu EVAK karšu turētājiem

 • Ja nevarat uzrādīt EVAK karti, sazinieties ar savu veselības apdrošināšanas iestādi, kas jums izsniegs aizstājējsertifikātu, kuru varēsit uzrādīt pakalpojumu sniedzējam.