Mur fil-path tan-navigazzjoni, billi taqbeż is-site tools u s-selettur tal-lingwa

Kif tuża l-karta - Malta

Ċempel il-112 
Ministeru tas-Saħħa - Dipartiment tal-Politika tas-Saħħa
Tel: +356 25952400
Email: entitlement.health@gov.mt

Għal mistoqsijiet dwar il-kura tas-saħħa waqt li tkun Malta, jekk jogħġbok ikkuntattja lil:

Dipartiment tal-Politka tas-Saħħa - Finanzjament tal-Kura tas-Saħħa
Ground Floor
Ex-Outpatients' Block
Sptar San Luqa
G’Mangia PTA 1010
Tel: +356 2595 2400
email: entitlement.health@gov.mt


Kura, kopertura u spejjeż

Jekk teħtieġ kura medika urġenti/neċessarja waqt li tkun qed toqgħod Malta b'mod temporanju, jekk jogħġbok ippreżenta Karta tal-Assikurazzjoni tas-Saħħa tal-Unjoni Ewropea (EHIC) valida. Din il-Karta tagħtik aċċess għal kura tas-saħħa mogħtija mill-istat.

Jekk qed tippjana li tibqa' Malta għal żmien itwal (pereżempju bħala ħaddiem stazzjonat jew pensjonant) għandek tirreġistra bil-formola S1 mal-istituzzjoni tal-assikurazzjoni tas-saħħa f'Malta, li mbagħad se toħroġlok id-dokument "Ċertifikat ta' Intitolament". Għandek tippreżenta dan iċ-ċertifikat kull meta tmur fi sptar jew ċentru tas-saħħa.

Għajnuna medika

Dentisti

 • Il-kura tas-snien ta' emerġenza tingħata bla ħlas fl-Isptar Mater Dei l-Imsida u fiċ-ċentri tas-saħħa.
 • Il-kura tas-saħħa ta' rutina u mhux urġenti tingħata privatament. Se jkollok tħallas int għal dawn it-tipi ta’ kura tas-snien. Dawn l-ispejjeż ma jiġux rimborżati.

Kura fi sptar

 • Il-kura ta' emerġenza akuta tingħata fi
 • Fil-każ ta' emerġenza akuta,
  • ċempel il-112 għal ambulanza, jew
  • mur dritt fid-Dipartiment tal-Aċċidenti u l-Emerġenza fl-Isptar Mater Dei jew fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex.

Riċetti tat-tabib

 • Kwalunkwe mediċina miktuba matul kura in-patient, u għall-ewwel tlett ijiem wara li toħroġ mill-isptar, hija bla ħlas.
 • Ikollok tħallas il-prezz sħiħ għal kwalunkwe mediċina miktuba wara dan il-perjodu. Dawn l-ispejjeż ma jiġux rimborżati.

Ambulanza

 • F'każ ta' emerġenza, it-trasport bl-ambulanza lejn l-isptar hu kopert mill-Karta tal-Assikurazzjoni tas-Saħħa tal-Unjoni Ewropea (EHIC)

Ambulanza bl-ajru

 • Ebda informazzjoni disponibbli.

Rimborż

 • Jekk teħtieġ tiġi rimborżat għal xi spejjeż imġarrba għall-kura medika mogħtija mis-Sistema tal-Kura tas-Saħħa waqt li kont Malta, jekk jogħġbok ikkuntattja lil:

Ministeru tas-Saħħa
Dipartiment tal-Politka tas-Saħħa - Finanzjament tal-Kura tas-Saħħa
Direttorat tal-Finanzjament tal-Kura tas-Saħħa
Ground Floor
Ex-Outpatients' Block
Sptar San Luqa
G’Mangia PTA 1010
Tel: +356 2595 2400
email: entitlement.health@gov.mt


Kontribuzzjoni tal-pazjent

F'Malta l-kura tas-saħħa pubblika tingħata bla ħlas lill-persuni kollha intitolati, sakemm jippreżentaw dokumentazzjoni valida.

Dijaliżi, ossiġenu u kimoterapija

Jekk dawn is-servizzi jkunu meħtieġa waqt il-permanenza tiegħek f'Malta, għandek tikkuntattja lill-fornituri tas-servizz biex tagħmel l-arranġamenti meħtieġa qabel ma tasal Malta kif ġej.

 • Dijaliżi renali - Ikkuntattja lill-Isptar Mater Dei: Unità Renali - Taqsima ta' Merħba: +356 2545 6090; Taqsima tal-Emodijaliżi: +356 2545 6079 / +356 2545 6080; Taqsima tad-dijaliżi periteonali: +356 2545 6096
 • Terapija tal-Ossiġenu - Ikkuntattja lill-Isptar Mater Dei: Servizzi Farmaċewtiċi – +356 2545 6535
 • Kimoterapija - Ikkuntattja iċ-Ċentru tal-Onkoloġija Sir Anthony Mamo - Żona ta' Merħba: +356 2545 2350 / 1 / 2

Kif napplika għal EHIC?

Tista’ tapplika għal EHIC permezz tas-siti web li ġejjin


Fejn jaċċettaw l-EHIC


Kard mitlufa jew misruqa

Kuntatti għal min għandu EHIC li nħarġet f'Malta

 • F'każ li ma tistax tippreżenta l-EHIC tiegħek, jekk jogħġbok ikkuntattja lill-awtoritajiet tal-assikurazzjoni tas-saħħa biex jipprovdulek Ċertifikat ta' Sostituzzjoni Provviżorju li se tkun tista' tippreżenta lill-Fornitur tas-Servizz.