Navigačný riadok

Neplánované lekárske ošetrenie - Malta

Rýchla zdravotnícka pomoc

Zatelefonujte na 112

Ministry of Health and Energy
Tel: +356 25952400
Email: entitlement.doh@gov.mt

Zdravotná starostlivosť a náklady

Lekári

 • Vo verejných zdravotných strediskách je starostlivosť poskytovaná bezplatne.

Zubní lekári

 • Vo verejných nemocniciach a zdravotných strediskách je urgentné stomatologické ošetrenie poskytované bezplatne, jeho rozsah je však obmedzený.
 • Zubnú starostlivosť zabezpečuje hlavne súkromný sektor. Náklady súvisiace so súkromnou starostlivosťou sú nenávratné.

Nemocničná liečba

 • Ošetrenie na úrazových alebo pohotovostných oddeleniach verejných nemocníc je bezplatné.

Lekársky predpis

 • Lieky predpísané počas hospitalizácie a prvých troch dní po prepustení z nemocnice sú bezplatné.
 • Po uplynutí tejto lehoty vám bude účtovaná celá suma lieku, ktorá sa neuhrádza.

Sanitné vozidlo

 • V naliehavom prípade je prevoz bezplatný, pokiaľ preukážete váš nárok na ošetrenie.

Letecká zdravotnícka pomoc

 • Nie sú dostupné žiadne informácie.

Úhrada

Kontaktujte maltské ministerstvo zdravotníctva – oddelenie pre nároky a predložte originály vašich faktúr.

Ministry of Health and Energy
Entitlement Unit
Ground Floor, Ex-Outpatient Block, St Luke’s Hospital
G’Mangia Hill
G’Mangia
MALTA
Tel: +356 25952400
E-mail: entitlement.doh@gov.mt

Ak ste za poskytnutú starostlivosť museli zaplatiť a nestihli ste počas svojho pobytu požiadať o úhradu nákladov, mali by ste o ňu požiadať svoju domácu zdravotnú poisťovňu.


  Zdieľať

 • Pridať na Twitter Pridať na Facebook Zdieľať na Google+