Навигационна пътека

Непредвидено лечение

Спешни случаи

Лечение, покритие и разходи

Лекари

 • Консултирайте се с лекар, който има договор с някоя от австрийските регионални здравни каси (Gebietskrankenkasse). Техните услуги са безплатни. Те обикновено поставят в кабинетите си надписи „Kassenarzt“ (лекар, работещ по договор със здравна каса) или „Alle Kassen“.

Зъболекари

 • Само ограничен брой видове зъболечение са достъпни по линия на държавната система за здравеопазване.
 • Зъболекари, които имат договор със здравна каса Gebietskrankenkasse, няма да искат от вас заплащане. Те обикновено поставят в кабинетите си надписи „Kassenarzt“ (лекар, работещ по договор със здравна каса) или „Alle Kassen“.

Болнично лечение

 • Лечението е безплатно, ако болницата има договор с провинциална здравна каса (университетски и регионални болници).
 • Нужно ви е направление от лекар (освен при спешни случаи).
 • За първите 28 дни в болница се заплаща дневна такса. Тази такса е различна в различните провинции (през 2015 г. е между 12,00 и 20,10 евро)
 • Подробна информация (на немски) за болниците за активно лечение и техните услуги е достъпна на Österreichischer Spitaskompass

Рецепти

 • Заплаща се такса за рецепта — в момента (2015 г.) нейният размер е 5,55 евро.
 • Предписаните ви медикаменти можете да купите във всяка аптека (на стандартни цени)
 • Търсене на аптеки (на немски)

Линейка

 • Транспортирането с линейка е покрито.

Въздушна спешна помощ

Възстановяване на разходи

 • Ако е трябвало да заплатите за лечението си, тъй като сте избрали лекар, който няма договор с австрийска регионална здравна каса (понякога има надпис „Wahlarzt“ или „Keine Kassen“), можете да поискате да ви бъдат възстановени до 80 % от сумата, която здравноосигурителната институция би заплатила за лечение от лекар, който има договор с някоя каса.
 • Заявленията за възстановяване на разходи се изпращат директно до някоя от австрийските здравноосигурителни каси (Gebietskrankenkassen).
 • Със заявлението за възстановяване на разходи трябва да изпратите оригиналните касови бележки. Не забравяйте да запазите копие от всеки документ, който изпращате.
 • Не можете да изпратите заявлението по време на престоя си? В такъв случай се свържете с вашата национална здравноосигурителна институция, след като се приберете в страната си.

Информация за доплащане

Болнично лечение

 • За болнично лечение се заплаща такса, чийто размер е различен в различните провинции (между 12 и 20,10 евро през 2015 г.)
 • Заплащането на тази такса се изисква за не повече от 28 дни на календарна година

Рецепти

Има такса за рецепти: в момента (2015 г.) тя е 5,55 евро

Медицински изделия и помощни средства

 • Медицински изделия и помощни средства (например очила, ортопедични стелки за обувки) могат да бъдат получени с рецепта от лекар.
 • Осигурените лица трябва да заплатят част от разходите — по принцип 10 % от цената, като в момента (2015 г.) минималната сума е 31 евро, а когато става дума за очила — 93 евро.

Диализа, кислородо-/химиотерапия

 • Подобно лечение трябва да бъде уредено в подходяща институция, работеща по договор.
 • Информация за отговарящите на условията здравни заведения може да ви бъде предоставена от регионалната здравноосигурителна каса.
 • Информация за диализа (на немски): http://www.nephro-zentren.at
 • Доставки на кислород (на немски): Виенска здравноосигурителна организация

Изгубена или открадната карта

За контакти за притежателите на ЕЗОК, издадени в Австрия


  Споделяне

 • Споделете по „Twitter“ Споделете по „Facebook“ Споделете в Google+