Navigációs útvonal

Nem tervezett gyógykezelés

Vészhelyzetben

Ellátás, biztosítás és költségek

Orvosi ellátás

 • Olyan orvoshoz forduljon, aki szerződésben áll Ausztria valamelyik regionális egészségbiztosítási irodájával (Gebietskrankenkasse). Ezeknek az orvosoknak a szolgáltatásai ingyenesek. Az egészségbiztosítóval szerződött orvosok a rendelőjükben vagy a nevük mellett rendszerint feltüntetik a „Kassenarzt” vagy az „Alle Kassen” feliratot.

Fogorvosi ellátás

 • A fogorvosi ellátásoknak csak korlátozott köre vehető igénybe az állami egészségügyi ellátórendszer keretében.
 • Azok a fogorvosok, akik szerződtek Ausztria valamelyik regionális egészségbiztosítási irodájával (Gebietskrankenkasse), az ellátásért nem számolnak fel Önnek díjat. Az egészségbiztosítóval szerződött fogorvosok a rendelőjükben vagy a nevük mellett rendszerint feltüntetik a „Kassenarzt” vagy az „Alle Kassen” feliratot.

Kórházi ellátás

 • A tartományi egészségbiztosítási pénztárakkal (Landesgesundheitsfonds) szerződéses viszonyban álló kórházakban (egyetemi kórházakban, regionális kórházakban) az ellátás ingyenes.
 • Kórházi ellátáshoz – a sürgősségi eseteket kivéve – orvosi beutalóra van szükség.
 • A kórházban töltött első 28 nap során napidíjat számítanak fel. A napidíj összege tartományonként eltérő lehet (2015-ben 12,00 és 20,10 euró között mozgott).
 • A sürgősségi ellátást végző kórházakról és az általuk biztosított szolgáltatásokról az Österreichischer Spitaskompass webhelyen lehet részletes tájékoztatást olvasni (német nyelven).

Orvosi rendelvények

 • Ausztriában receptdíjat kell fizetni, melynek összege jelenleg (2015-ben) 5,55 euró.
 • A felírt gyógyszereket bármelyik patikában ki lehet váltani (fix összegért).
 • Gyógyszertárkereső (német nyelvű webhely)

Mentőszolgálat és betegszállítás

 • Az egészségbiztosítás fedezi a szükséges mentést, illetve betegszállítást.

Légi mentés

Visszafizetés

 • Ha Önnek fizetnie kell az ellátásért azért, mert olyan orvoshoz fordult, aki nem áll szerződésben Ausztria valamelyik regionális egészségbiztosítási irodájával, akkor bizonyos hányadát – legfeljebb 80%-át – visszaigényelheti annak az összegnek, melyet az egészségbiztosító intézet fizetett volna a kezelésért, ha azt egészségbiztosítóval szerződött orvos végezte volna. (A nem szerződött orvosok rendelőjében, illetve neve mellett olykor feltüntetik a „Wahlarzt” vagy a „Keine Kassen” feliratot.)
 • A visszatérítési igényt Ausztria bármelyik egészségbiztosítási irodájához (Gebietskrankenkasse) be lehet nyújtani.
 • A visszatérítési kérelemhez csatolni kell az eredeti számlákat, bizonylatokat. A dokumentumokról érdemes beküldés előtt saját másolatot készíteni.
 • Ha Ön ausztriai tartózkodása alatt nem tudott költségtérítést igényelni, hazatérése után forduljon hazája egészségbiztosítási pénztárához.

A fizetendő önrész

Kórházi ellátás

 • A kórházi fekvőbeteg-ellátás díjköteles. A díjtételek tartományonként különböznek (2015-ben 12,00 és 20,10 euró között mozogtak).
 • Ezt az összeget évente legfeljebb 28 napig kell fizetni.

Orvosi rendelvények

Ausztriában receptdíjat kell fizetni, melynek összege jelenleg (2015-ben): 5,55 euró.

Gyógyászati segédeszközök és orvostechnikai eszközök

 • Gyógyászati segédeszközök és orvostechnikai eszközök (pl. szemüvegek, ortopédcipő-betétek) orvosi recepttel válthatók ki.
 • A biztosítással rendelkező személyeknek önrészt kell fizetniük, mely rendszerint a beszerzési költségek 10%-át teszi ki. Az önrész összege jelenleg (2015-ben) minimálisan 31,00, szemüveg esetében pedig minimálisan 93,00 euró.

Dialízis, oxigén- és kemoterápia

 • Ezeket a kezeléseket az egészségbiztosítóval szerződött megfelelő intézményekben kell megszervezni.
 • A regionális egészségbiztosítási irodáktól kérhető tájékoztatás arról, mely intézmények biztosítják a kérdéses kezeléseket.
 • Dialízis (német nyelvű információk): http://www.nephro-zentren.at
 • Oxigénkezelés (német nyelvű információk): Bécsi Betegbiztosítási Pénztár

Ellopott/elveszített kártya:

Hová fordulhatnak az Ausztriában kibocsátott európai egészségbiztosítási kártyával rendelkezők?


  Link ajánlása

 • a Twitterrel a Facebookon Megosztás a Google+-on