Mur fil-path tan-navigazzjoni, billi taqbeż is-site tools u s-selettur tal-lingwa

Kura medika mhux mistennija

Emerġenza

Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale (CLEISS)
(Ċentru tal-Kollegamenti Ewropew u Internazzjonali għas-Sigurtà Soċjali)
Informazzjoni dettaljata bil-Franċiż, l-Ingliż, l-Ispanjol, il-Ġermaniż, it-Taljan u l-Portugiż.

Telefown: +33 1 45 26 33 41
Email: ceam@cleiss.fr

Kura u spejjeż

L-informazzjoni kollha relatata mal-professjonisti tas-saħħa (tobba, dentisti, infermiera, eċċ.) u l-isptarijiet disponibbli fiż-żona fejn qed toqgħod kif ukoll l-ispejjeż tal-kura u l-kopertura mis-sigurtà soċjali Franċiża tinstab fil-websajt ameli-direct (bil-Franċiż biss).

Tobba

 • Biex tisfrutta tajjeb il-Karta Ewropea għall-Assikurazzjoni tas-Saħħa, trid tara tabib irreġistrat mas-servizz tas-saħħa nazzjonali ("conventionné").
 • Il-professjonisti "conventionné" jaqgħu f'żewġ kategoriji:
  "Secteur 1": prattikanti li jiċċarġjaw ir-rata uffiċjali tas-sigurtà soċjali
  "Secteur 2": prattikanti li jiċċarġjaw miżata supplimentari mar-rata uffiċjali.
 • Għandek tħallas direttament lit-tabib. Dan jimla formola ta' kura ("feuille de soins") u jiktiblek riċetta jekk ikun hemm bżonn. Ikollok bżonn din il-formola tal-kura biex titlob rimborż.

Dentisti

 • Biex tisfrutta tajjeb il-Karta Ewropea għall-Assikurazzjoni tas-Saħħa, trid tara dentist irreġistrat mas-servizz tas-saħħa nazzjonali ("conventionné").
 • Għandek tħallas direttament lid-dentist. Dan jimla formola ta' kura ("feuille de soins") u jiktiblek riċetta jekk ikun hemm bżonn. Ikollok bżonn din il-formola tal-kura biex titlob rimborż.

Kura fi sptar

 • Kun ċert li tippreżenta l-Karta Ewropea għall-Assikurazzjoni tas-Saħħa meta tidħol l-isptar. Din tiffrankalek li tħallas kwalunkwe spejjeż li tista' tikseb lura u tħallas biss il-kontribuzzjoni ta' pazjent.
 • Ikollok tħallas miżata ta' kuljum.
 • Għal kwalunkwe kura medika speċjali, ikollok tħallas rata fissa flimkien mal-miżata ta' kuljum. Dawn il-miżati ma jiġux rimborżati fi Franza, imma dejjem tista' titlob rimborż meta tasal lura f'pajjiżek.
 • Jekk tiddaħħal fi sptar jew klinika privata, ipprova żgura li dawn ukoll huma rreġistrati li jipprovdu kura tas-saħħa tal-Istat ("conventionné").

Riċetti tat-tabib

 • Bir-riċetta tiegħek, għandek tirċievi formola ta' kura ("feuille de soins") – mingħajrha ma tiħux il-flus lura. Il-mediċini bir-riċetta huma rimborżabbli biss jekk jinsabu fil-lista ta' prodotti farmaċewtiċi rimborżabbli. L-ispiżjar jindikalek liema mediċini huma rimborżabbli u liema le.

Ambulanza

 • Il-bżonn ta' ambulanza jew taxi jrid jiġi stabbilit bi preskrizzjoni medika. Il-miżati tal-ambulanzi għandhom jitħallsu direttament minn qabel lill-professjonist.

Ambulanza bl-ajru

 • Il-bżonn ta' ambulanza tal-ajru jrid jiġi stabbilit bi preskrizzjoni medika u b'awtorizzazzjoni minn qabel maħruġa mill-uffiċjal mediku tas-CPAM (Caisse Primaire d'Assurance Maladie) lokali.

Rimborż

 • Trid tagħmel talba ta' rimborż fl-uffiċċju lokali tas-CPAM (Caisse Primaire D'Assurance Maladie) fi Franza.
 • Ikollok tipprovdi l-formola ta' kura ("feuille de soins"), il-kopji tal-irċevuti u r-riċetti, kopja tal-Karta Ewropea għall-Assikurazzjoni tas-Saħħa, l-indirizz tar-residenza tiegħek u d-dettalji tal-kont tal-bank tiegħek, inklużi n-Numru Internazzjonali tal-Kont tal-Bank (IBAN) u l-Kodiċi tal-Identifikazzjoni tal-Bank (BIC). Tintbagħatlek konferma tar-rimborż fl-indirizz tad-dar tiegħek.
 • Tista' tieħu lura madwar 70% tal-ispiża standard tal-kura.
 • Jekk ma rnexxilekx tibgħat talba waqt li kont fi Franza, ikkuntattja lill-fornitur tal-assikurazzjoni tas-saħħa tiegħek meta tasal lura f'pajjiżek.

  Aqsam

 • Twitter Facebook Ixxerja fuq Google+