Cesta

Neplánovaná lékařská péče

Kam zavolat v nouzové situaci

Linka 100 nebo 112

INAMI (francouzsky) / RIZIV (nizozemsky)
(státní orgán příslušný pro zdravotní pojištění)

Tel: +32 2 739 73 21 (nizozemsky, francouzsky, anglicky a německy)
Tel: +32 2 739 73 10 (nizozemsky, francouzsky, anglicky)
Tel: +32 2 739 73 14 (nizozemsky, francouzsky, anglicky)
Tel: +32 2 739 73 15 (nizozemsky, francouzsky, anglicky, německy)
Tel: +32 2 739 73 16 (nizozemsky, francouzsky, anglicky)

E-mailová adresa: info@health.fgov.be
Internetové stránky: http://www.riziv.be/ (nizozemsky); http://www.riziv.be/ (francouzsky);
Belgický vládní portál – úřední informace a služby

Léčba a náklady

Lékaři

 • Náklady za péči se hradí na místě u lékaře. Kterákoli belgická zdravotní pojišťovna vám pak po předložení dokladu o zaplacení („Attestation de soins donnés“/ „Getuigschrift voor verstrekte hulp“) proplatí až 75 %.
 • U lékaře vždy žádejte o zelený doklad o poskytnuté péči „Attestation de soins donnés“ / „Getuigschrift voor verstrekte hulp“, na kterém musí být uvedena cena lékařského výkonu.

Zubní lékaři

 • Náklady za péči hradíte na místě ve stomatologické ordinaci. Kterákoli belgická zdravotní pojišťovna vám pak po předložení dokladu o zaplacení („Attestation de soins donnés“ / „Getuigschrift voor verstrekte hulp“) proplatí až 75 %.
 • U zubaře vždy žádejte o doklad o poskytnuté péči „Attestation de soins donnés / Getuigschrift voor verstrekte hulp“, na kterém musí být uvedena cena výkonu.

Nemocniční péče

 • Návštěvu specialisty si můžete sjednat v kterékoli nemocnici bez předchozího doporučení.
 • Pokud nepředložíte platný evropský průkaz zdravotního pojištění (nebo jeho dočasnou náhradu), budete muset uhradit celou částku sami. O proplacení však můžete požádat některou z belgických zdravotních pojišťoven. Je třeba předložit fakturu a doklad o zaplacení.

Lékařské předpisy

 • Lékařský předpis můžete předložit v kterékoli lékárně.
 • I za předepsané léky se platí. Doplatek se pohybuje mezi 0% až 80% ceny léku.
 • Lékárník vám vystaví doklad o zaplacení, na kterém musí být kromě ceny uveden i název léku a množství. O proplacení lze pak žádat zpětně u kterékoli belgické pojišťovny.

Záchranná služba

 • Pacient hradí paušální poplatek a jednotkovou cenu za ujeté kilometry. Pojišťovna obvykle hradí 50 %.

Letecká záchranná služba

 • Informace nejsou k dispozici.

Proplácení nákladů

S dotazy ohledně proplácení nákladů za lékařskou péči v Belgii se obracejte na orgán INAMI – Service des relations internationales (francouzsky) / RIZIV –Afdeling internationale verdragen (nizozemsky).

Lékařské předpisy

Další informace:

INAMI (francouzsky) / RIZIV (nizozemsky)
(státní orgán příslušný pro zdravotní pojištění)

Tel: +32 2 739 73 21 (nizozemsky, francouzsky, anglicky a německy)
Tel: +32 2 739 73 10 (nizozemsky, francouzsky, anglicky)
Tel: +32 2 739 73 14 (nizozemsky, francouzsky, anglicky)
Tel: +32 2 739 73 15 (nizozemsky, francouzsky, anglicky, německy)
Tel: +32 2 739 73 16 (nizozemsky, francouzsky, anglicky)

E-mailová adresa: info@health.fgov.be
Internetové stránky: http://www.riziv.be/ (nizozemsky); http://www.riziv.be/ (francouzsky);

Pokud jste o proplacení nákladů na zdravotní péči nepožádali během pobytu v Belgii, požádejte o to po návratu domů svou zdravotní pojišťovnu.

  Sdílet

 • Přidej na Twitter Přidej na Facebook Sdílet na Google+