Cesta

Neplánovaná lékařská péče

Kam volat v naléhavých případech

Linka 100 nebo 112

INAMI (FR) / RIZIV (NL)
(státní orgán příslušný pro zdravotní a invalidní pojištění)

Tel.: +32 2 739 73 21 (anglicky, francouzsky, německy, nizozemsky)
Tel.: +32 2 739 73 10 (anglicky, francouzsky, nizozemsky)
Tel.: +32 2 739 73 14 (anglicky, francouzsky, nizozemsky)
Tel.: +32 2 739 73 15 (anglicky, francouzsky, německy, nizozemsky)
Tel.: +32 2 739 73 16 (anglicky, francouzsky, nizozemsky)

E-mail: rir@riziv.fgov.be
Internetové stránky: www.riziv.be (nizozemsky), www.inami.be (francouzsky)
Stránky belgické vlády věnované zdravotnictví


Léčba – co pojištění kryje a co ne

Lékaři

 • Náklady za péči se hradí na místě u lékaře. Kterákoli belgická zdravotní pojišťovna vám pak po předložení dokladu o zaplacení („Attestation de soins donnés“/ „Getuigschrift voor verstrekte hulp“) proplatí až 75 %.
 • U lékaře vždy žádejte o zelený doklad o poskytnuté péči („Attestation de soins donnés“ / „Getuigschrift voor verstrekte hulp“), na kterém musí být uvedena cena lékařského výkonu.

Zubaři

 • Náklady za péči hradíte na místě ve stomatologické ordinaci. Kterákoli belgická zdravotní pojišťovna vám pak po předložení dokladu o zaplacení („Attestation de soins donnés“ / „Getuigschrift voor verstrekte hulp“) proplatí až 75 %.
 • U zubaře vždy žádejte o doklad o poskytnuté péči („Attestation de soins donnés“ / „Getuigschrift voor verstrekte hulp“), na kterém musí být uvedena cena lékařského výkonu.

Nemocniční péče

 • Návštěvu specialisty si můžete sjednat v kterékoli nemocnici bez předchozího doporučení.
 • Pokud nepředložíte platný evropský průkaz zdravotního pojištění (nebo jeho dočasnou náhradu), budete muset uhradit celou částku sami. O proplacení však můžete požádat některou z belgických zdravotních pojišťoven. Je třeba předložit fakturu a doklad o zaplacení.

Léky na předpis

 • Léky na předpis vám vydají v kterékoli lékárně.
 • I za předepsané léky se platí. Doplatek se pohybuje mezi 0% až 80% ceny léku.
 • Lékárník vám vystaví doklad o zaplacení, na kterém musí být kromě ceny uveden i název léku. O proplacení lze pak žádat zpětně u kterékoli belgické pojišťovny.

Záchranná služba

 • Pacient hradí paušální poplatek a jednotkovou cenu za ujeté kilometry. Pojišťovna obvykle hradí 50 %.

Letecká záchranná služba

 • Informace nejsou k dispozici.

Proplácení nákladů

Obrátit se můžete na kteroukoli zdravotní pojišťovnu („ziekenfonds“, „mutualité“ či „organisme assureur“. O proplacení nákladů můžete zažádat na základě evropského průkazu zdravotního pojištění (či jiného průkazu zdravotního pojištění). K tomu je třeba doložit doklad o poskytnutí lékařské péče či provedení lékařského zákroku, který vám vydá ošetřující lékař či příslušné zařízení.

Léky na předpis

Podrobnější informace:

INAMI (FR) / RIZIV (NL)
(státní orgán příslušný pro zdravotní a invalidní pojištění)

Tel.: +32 2 739 73 21 (anglicky, francouzsky, německy a nizozemsky)
Tel.: +32 2 739 73 10 (anglicky, francouzsky, nizozemsky)
Tel.: +32 2 739 73 14 (anglicky, francouzsky, nizozemsky)
Tel.: +32 2 739 73 15 (anglicky, francouzsky, německy, nizozemsky)
Tel.: +32 2 739 73 16 (anglicky, francouzsky, nizozemsky)

E-mail: rir@riziv.fgov.be
Internetové stránky: www.riziv.be (nizozemsky), www.inami.be (francouzsky)

Pokud jste o proplacení nákladů na zdravotní péči nepožádali během pobytu v Belgii, požádejte o to po návratu domů svou zdravotní pojišťovnu.


Finanční spoluúčast

Podrobnější informace:

Státní orgán příslušný pro zdravotní a invalidní pojištění:

NIHDI (anglicky) – RIZIV (nizozemsky) – INAMI (francouzsky) – LIKIV (německy)

Tel.: +32 2 739 73 21 (anglicky, francouzsky, německy, nizozemsky)

Tel.: +32 2 739 73 14 (anglicky, francouzsky, nizozemsky)

Tel.: +32 2 739 73 15 (anglicky, francouzsky, německy, nizozemsky)

Tel.: +32 2 739 73 16 (anglicky, francouzsky, nizozemsky)

Tel.: +32 2 739 73 10 (anglicky, francouzsky, nizozemsky)

E-mail: rir@riziv.fgov.be


Dialýza, oxygeno- a chemoterapie
 • Dialýza: seznam dialyzačních středisek najdete na stránkách Global Dialysis
 • Oxygenoterapie: obraťte se na lékárnu v místě, kde se v Belgii zdržujete
 • Chemoterapie: kontaktujte orgán příslušný pro zdravotní pojištění (internetové stránky pouze v nizozemštině nebo ve francouzštině)

Ztráta průkazu

Kontaktní informace pro držitele evropského průkazu zdravotního pojištění vydaného v Belgii

Obraťte se na vaši belgickou zdravotní pojišťovnu.

Pokud nevíte, která zdravotní pojišťovna v Belgii to je, obraťte se na státní orgán příslušný pro zdravotní a invalidní pojištění.

NIHDI (anglicky) – RIZIV (nizozemsky) – INAMI (francouzsky) – LIKIV (německy)

Tel.: +32 2 739 73 21 (anglicky, francouzsky, německy, nizozemsky)

Tel.: +32 2 739 73 14 (anglicky, francouzsky, nizozemsky)

Tel.: +32 2 739 73 15 (anglicky, francouzsky, německy, nizozemsky)

Tel.: +32 2 739 73 16 (anglicky, francouzsky, nizozemsky)

Tel.: +32 2 739 73 10 (anglicky, francouzsky, nizozemsky)

E-mail: rir@riziv.fgov.be