Cesta

Diskriminace

Nediskriminační vstupné do rumunských klášterů

Francouzský turista si stěžoval na vyšší vstupné do rumunských klášterů vyžadované po návštěvnících ze zahraničí.

Cena vstupného pro cizince byla dvakrát vyšší než pro rumunské občany. Jelikož se tento postup neslučoval se zásadami EU, přesvědčilo rumunské centrum SOLVIT církevní správu, aby v klášterech zavedla stejné vstupné pro všechny.

Vyřešeno za 9 týdnů.


Švédský sportovec může závodit v Rakousku

Švédskému občanovi žijícímu v Rakousku bylo odepřeno účastnit se soutěže v jeho oblíbeném sportu – curlingu. Podle pravidel rakouského svazu curlingu se hráči, kteří nejsou občany Rakouska, mohli účastnit rakouského mistrovství pouze tehdy, jestliže žili v Rakousku po dobu alespoň 18 měsíců.

Navíc mohl být v každém týmu pouze jeden cizinec.

SOLVIT poukázal na to, že tato pravidla jsou diskriminační, a přesvědčil svaz, aby kvóty pro cizince ze svých stanov vypustil.

Vyřešeno za 18 týdnů.


Zrušení dodatečných poplatků pro norská plavidla v britských přístavech

Norská loď vezoucí náklad hnojiv z Norska do Severního Irska musela zaplatit vyšší poplatky než lodě ze zemí EU.

Jelikož je Norsko členem Evropského hospodářského prostoru (EHP), musí se k jeho plavidlům přistupovat stejně jako k plavidlům zemí EU.

SOLVIT o této skutečnosti vyrozuměl přístavní správu, která své sazby odpovídajícím způsobem změnila.

Vyřešeno za 12 týdnů.


Zákaz diskriminace bulharských občanů nepracujících v Bulharsku

Bulharským manželům žijícím a pracujícím v zahraničí byl odepřen zápis dcery do bulharské školky s odůvodněním, že nejsou účastníky bulharského systému sociálního zabezpečení.

SOLVIT bulharským úřadům vysvětlil, že podle právních předpisů EU nemohou postihovat své občany za to, že uplatňují své právo pracovat v jiných zemích EU.

Bulharské orgány svůj přístup přehodnotily a dcera mohla být do školky zapsána.

Vyřešeno za 6 týdnů.