Kruimelpad

Discriminatie

SOLVIT zorgt voor niet-discriminerende toegangsprijzen bij Roemeense kloosters

Een Fransman diende een klacht in over discriminerende toegangsprijzen voor toeristen bij Roemeense kloosters.

Voor niet-Roemenen was de prijs van een kaartje twee keer zo hoog als voor Roemeense burgers. Dit beleid is in strijd met de EU-beginselen. Het Roemeense SOLVIT-centrum heeft de kerkelijke autoriteiten ervan overtuigd dat zij voor de kloosters niet-discriminerende toegangsprijzen moeten hanteren.

Opgelost binnen negen weken.


Zweed mag dankzij SOLVIT deelnemen aan sportevenementen in Oostenrijk

Een Zweed die in Oostenrijk woonde, kon daar zijn favoriete sport, curling, niet beoefenen. Volgens de regels van de Oostenrijkse curlingbond mochten buitenlandse spelers alleen aan de Oostenrijkse kampioenschappen meedoen als zij al achttien maanden in Oostenrijk woonden.

Bovendien mocht er per team slechts één niet-Oostenrijker meedoen.

SOLVIT heeft erop gewezen dat deze regels discriminerend waren en heeft de bond ervan overtuigd de beperkingen voor buitenlanders uit hun bepalingen te schrappen.

Opgelost binnen 18 weken.


Dankzij SOLVIT geen hogere kosten voor Noors schip in Britse haven

Een Noors schip dat meststoffen van Noorwegen naar Noord-Ierland vervoerde, moest een hoger tarief betalen dan schepen uit EU-landen.

Omdat Noorwegen lid is van de Europese Economische Ruimte (EER), moeten Noorse schepen net zo worden behandeld als schepen uit een EU-land.

Het is SOLVIT gelukt de havenautoriteiten hiervan te overtuigen, waarna zij hun tarieven hebben aangepast.

Opgelost binnen 12 weken.


Non-discriminatieregel in Bulgarije voor Bulgaren die werken in het buitenland

Een in het buitenland wonend en werkend Bulgaars echtpaar mocht hun dochter niet inschrijven bij een Bulgaarse kleuterschool, omdat zij niet onder de Bulgaarse socialezekerheidsregeling vielen.

SOLVIT heeft de Bulgaarse autoriteiten uitgelegd dat zij hun burgers, onder de EU-wetgeving, niet mogen benadelen omdat zij gebruikmaken van hun recht om in andere EU-lidstaten te werken.

De Bulgaarse autoriteiten zetten de situatie recht waarna het gezin hun dochter toch kon inschrijven.

Opgelost binnen 6 weken.