Navigation path

Diskriminering

Like priser på inngangsbilletter til rumenske klostre

En franskmann klaget på at utenlandske turister måtte betale mer for inngangsbillettene til rumenske klostre.

Billettene var dobbelt så dyre for utlendinger som for rumenere. Dette er i strid med EØS-prinsippene, og det rumenske SOLVIT-sentret overtalte derfor kirken til å innføre enhetlige inngangspriser for klostrene.

Løst på 9 uker.


Svenske får delta i curlingkonkurranser i Østerrike

En svenske som var bosatt i Østerrike, fikk ikke drive med favorittsporten sin – curling. Ifølge reglene til det østerrikske curlingforbundet fikk utenlandske spillere kun delta i de østerrikske mesterskapene hvis de hadde bodd i Østerrike i 18 måneder.

Det kunne dessuten bare være én utenlandsk spiller per lag.

SOLVIT påpekte at disse reglene var diskriminerende, og fikk forbundet til å avskaffe kvoten for utenlandske spillere.

Løst på 18 uker.


Slutt på ekstraavgifter for norsk skip i britisk havn

Et norsk skip som fraktet gjødsel fra Norge til Nord-Irland, ble avkrevd høyere avgifter enn skip fra EU-land.

Ettersom Norge er med i det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS), skal norske skip behandles på lik linje med skip fra EU-land.

SOLVIT lyktes i å få havnemyndighetene til å endre avgiftene sine.

Løst på 12 uker.


Slutt på Bulgarias diskriminering av bulgarere som arbeider i utlandet

Et bulgarsk ektepar som bodde og jobbet i utlandet, ble nektet å søke inn datteren til en bulgarsk barnehage, fordi de ikke var dekket av den bulgarske sosialforsikringen.

SOLVIT forklarte for de bulgarske myndighetene at de i henhold til EU-lovgivningen ikke kunne straffe sine egne borgere for å benytte seg av retten til å arbeide i andre EU-land.

De bulgarske myndighetene løste problemet, og familien fikk barnehageplass til datteren.

Løst på 6 uker.