Ścieżka nawigacji

Dyskryminacja

Takie same opłaty za zwiedzanie rumuńskich klasztorów dla Rumunów i cudzoziemców

Obywatel Francji nadesłał skargę w związku z zawyżonymi opłatami za zwiedzanie rumuńskich klasztorów dla zagranicznych turystów.

Okazało się, że obcokrajowcy muszą zapłacić za bilet dwa razy więcej niż obywatele Rumunii. Ponieważ taka polityka jest sprzeczna z zasadami UE, rumuński ośrodek SOLVIT-u przekonał władze kościelne do ujednolicenia opłat za zwiedzanie klasztorów.

Sprawa rozwiązana w ciągu 9 tygodni.


Obywatel Szwecji ma prawo brać udział w zawodach sportowych w Austrii

Zamieszkałemu w Austrii, ale posiadającemu obywatelstwo szwedzkie, pasjonatowi curlingu nie pozwolono na udział w zawodach curlingowych odbywających się w Austrii. Zgodnie z przepisami Austriackiej Federacji Curlingu gracze z zagranicy mogą uczestniczyć w austriackich mistrzostwach tylko pod warunkiem że mieszkają w Austrii od co najmniej 18 miesięcy.

W dodatku w jednej drużynie może grać tylko jeden zawodnik, który nie jest Austriakiem.

SOLVIT wykazał, że to dyskryminacja i przekonał federację do usunięcia ze swojego regulaminu ograniczenia liczby obcokrajowców w zespole.

Sprawa rozwiązana w ciągu 18 tygodni.


Koniec z zawyżonymi opłatami dla norweskich statków w portach brytyjskich

Norweski statek przewożący nawóz z Norwegii do Irlandii Północnej musiał zapłacić w brytyjskim porcie wyższą opłatę portową niż statki z państw UE.

Ponieważ Norwegia należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), statki norweskie powinny być traktowane tak samo jak statki z krajów UE.

SOLVIT zdołał przekonać władze portowe do skorygowania cennika.

Sprawa rozwiązana w ciągu 12 tygodni.


Bułgaria nie może dyskryminować Bułgarów pracujących za granicą

Bułgarskim rodzicom, którzy mieszkają i pracują za granicą, nie pozwolono zapisać córki do bułgarskiego przedszkola, ponieważ nie byli oni objęci bułgarskim systemem ubezpieczeń społecznych.

Po wyjaśnieniach SOLVIT-u skierowanych do władz bułgarskich, że zgodnie z unijnym prawem nie mogą one karać własnych obywateli za korzystanie ze swojego prawa do pracy w innych państwach UE,

władze bułgarskie rozwiązały problem i rodzina mogła wreszcie zapisać córkę do przedszkola.

Sprawa rozwiązana w ciągu 6 tygodni.