Navigointipolku

Syrjintä

Tasapuoliset pääsymaksut luostareihin Romaniassa

Ranskan kansalainen valitti, etteivät matkailijoilta perityt pääsymaksut Romanian luostareihin olleet tasapuolisia.

Ulkomaalaisilta perittiin kaksinkertainen hinta romanialaisiin verrattuna. Tämä on vastoin EU:n periaatteita, joten Romanian SOLVIT-keskus suostutteli kirkon muuttamaan luostareiden pääsymaksut tasapuolisiksi.

Asia ratkaistiin 9 viikossa.


Ruotsalainen saa pelata Itävallan mestaruussarjassa

Itävallassa asuva Ruotsin kansalainen ei saanut pelata lempilajiaan curlingia. Itävallan curlingliiton sääntöjen mukaan ulkomaalaiset pelaajat saivat pelata maan mestaruussarjassa vain, jos he olivat asuneet Itävallassa 18 kuukautta.

Lisäksi kussakin joukkueessa sai olla vain yksi ulkomaalainen pelaaja.

SOLVIT ilmoitti näiden sääntöjen olevan syrjiviä ja suostutteli liiton poistamaan ulkomaalaiskiintiön säännöistään.

Asia ratkaistiin 18 viikossa.


Ei enää lisämaksuja norjalaisaluksille Britanniassa

Norjalaiselta alukselta, joka kuljetti lannoitteita Norjasta Pohjois-Irlantiin, perittiin Britanniassa EU-maiden aluksia suurempi maksu.

Norja kuuluu Euroopan talousalueeseen (ETA), joten sen aluksia pitäisi kohdella samoin kuin EU-maiden aluksia.

SOLVIT sai suostuteltua satamaviranomaiset muuttamaan perittäviä maksuja tämän mukaisesti.

Asia ratkaistiin 12 viikossa.


Ulkomailla työskentelevien bulgarialaisten syrjintä loppuu

Ulkomailla asuva ja työssä käyvä bulgarialainen pariskunta ei saanut ilmoittaa tytärtään päiväkotiin Bulgariassa, koska he eivät kuuluneet Bulgarian sosiaaliturvajärjestelmään.

SOLVIT selitti Bulgarian viranomaisille, että EU-lainsäädännön mukaan ne eivät voineet rangaista omia kansalaisiaan siitä, että nämä käyttivät oikeuttaan työskennellä toisessa EU-maassa.

Bulgarian viranomaiset korjasivat tilanteen, ja perhe sai tyttärensä päiväkotiin.

Asia ratkaistiin 6 viikossa.