Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη

Πώς να αναγνωρίζετε την κάρτα

Οι κάρτες είναι εύκολα αναγνωρίσιμες. Το μπροστινό μέρος της κάρτας φαίνεται ίδιο και φέρει τις ίδιες πληροφορίες, αν και σε διάφορες γλώσσες, σε κάθε χώρα. Το πίσω μέρος της κάρτας μπορεί να διαφέρει από χώρα σε χώρα. Μπορείτε να κάνετε κλικ σε μια χώρα (κατωτέρω) για να δείτε πώς μοιάζει σε αυτή τη χώρα.

Δεν υπάρχουν σχετικές ειδήσεις τους τελευταίους έξι μήνες.

Διαδώστε αυτή τη σελίδα