Заетост, социални въпроси и приобщаване

Как да разпозная картата

Картата може лесно да бъде разпозната. Нейната лицева страна изглежда по еднакъв начин във всяка страна и там е посочена еднаква информация, макар и на различни езици. Обратната страна на картата може да бъде различна във всяка държава. Щракнете върху името на държава (по-долу), за да видите как изглежда картата в тази страна.

Няма новини от последните шест месеца.

Споделете тази страница