Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

Sodna praksa

Zakonodaja države članice, ki izključuje kritje stroškov zdravljenja v zasebni zdravstveni ustanovi v drugi državi članici, ni v skladu z načelom svobode opravljanja storitev. Sodišče v zvezi s tem načelom analizira zakonodajo, ki različno obravnava primer zdravljenja, prejetega v drugi državi članici, in podoben primer, kjer je zdravljenje prejeto na ozemlju države članice. Po eni strani mora državljan poravnati bolnišnične storitve, prejete v zasebni zdravstveni ustanovi, ne da bi imel možnost njihovega povračila, medtem ko mu v primeru bolnišničnega zdravljenja v zasebni ali javni zdravstveni ustanovi v svoji državi, s katero je sklenjen sporazum, ni treba poravnati nobenih stroškov. Po drugi strani pa državljanu stroški nujnega bolnišničnega zdravljenja v zasebni zdravstveni ustanovi druge države članice niso povrnjeni, medtem ko bi sicer imel možnost njihovega povračila, če bi bil sprejet na bolnišnično zdravljenje v zasebno zdravstveno ustanovo v svoji državi, ki nima sklenjenega sporazuma. S tem taka zakonodaja odvrača in celo preprečuje, da se pacienti obrnejo na ponudnike bolnišničnih storitev, ki opravljajo dejavnost v drugih državah članicah. Absolutnost prepovedi ni v skladu z želenimi cilji; mogoče bi bilo predvideti milejše ukrepe, ki so bolj skladni s svobodo opravljanja storitev.

Podatki o zadevi Stamatelaki

Kadar v drugo državo EU odpotujete zaradi bolnišničnega zdravljenja v spremstvu druge osebe, je način povračila stroškov za potovanje, nastanitev in hrano za zavarovano osebo in spremljevalca odvisen od tega, kako take stroške povrnejo v državi, kjer ste zavarovani.

Podatki o zadevi Acereda Herrera 

Obveznost povračila stroškov za bolnišnično zdravljenje v drugi državi članici se uporablja tudi za nacionalno zdravstveno službo, v kateri je tako zdravljenje brezplačno. Nacionalna zdravstvena služba v Združenem kraljestvu bolniku ne sme zavrniti odobritve za zdravljenje v tujini, ki je utemeljeno z dolgo čakalno dobo za bolnišnično zdravljenje v državi prebivališča, razen če dokaže, da je čakalna doba z vidika medicinske presoje bolnikovega stanja in kliničnih potreb sprejemljiva.

Podatki o zadevi Watts

Stroške zdravljenja osebe, ki ima obrazca E 111 in E 112 ter so jo morali zaradi nujnih medicinskih razlogov sprejeti v bolnišnico v državi, ki ni članica EGP, mora v skladu s svojimi pravili plačati ustanova socialne varnosti v državi članici bivanja v imenu ustanove države članice, v kateri je oseba vključena v sistem zdravstvenega zavarovanja.

Podatki o zadevi Keller

Nemški predpisi, ki urejajo pravico javnih uslužbencev do povračila stroškov za zdraviliško zdravljenje, posegajo v svobodo opravljanja storitev. Pogoj, da je treba za povračilo stroškov za zdraviliško zdravljenje v tujini predložiti dokazilo o večji učinkovitosti v primerjavi z zdravljenjem v Nemčiji, je neutemeljena ovira za svobodo opravljanja storitev.

Podatki o zadevi Leichtle

Ta sodba je potrdila in dopolnila zadevo Müller-Fauré. Opredelila je namen in pomen predhodne odobritve (člen 22, Uredba št. 1408/71). S sklicevanjem na Uredbo št. 1408/71 lahko zavarovane osebe uveljavljajo določene pravice, ki jih sicer ne bi imele. Vendar je Uredba št. 1408/71 le en način uveljavljanja svobode opravljanja zdravstvenih storitev. Uredba je instrument, ki omogoča uveljavljanje te svobode.

Podatki o zadevi Inizan

Eno temeljnih načel prava EU je svoboda opravljanja storitev. Države članice zato ne smejo zahtevati predhodne odobritve za nebolnišnično zdravljenje v drugi državi članici, ki ga opravijo nepogodbeni izvajalci. Nasprotno pa je pri bolnišničnem zdravljenju zahteva po predhodni odobritvi lahko upravičena. Sodišče je potrdilo, da oblika zdravstvenega sistema ne vpliva na vašo pravico do povračila stroškov.

Podatki o zadevi Müller-Fauré in Van Riet

Upokojenci imajo pravico do povračila stroškov zdravljenja v tujini. Nacionalni organi ne smejo zahtevati predhodne odobritve niti omejiti povračila zgolj na stroške zdravljenja, kadar oseba nenadoma zboli v drugi državi.

Podatki o zadevi Ioannidis

Sodba Vanbraekel, 12. julij 2001, zadeva C-368/98

Sodišče je opredelilo, kateri stroški operacije v bolnišnici se plačajo. Če vam neupravičeno zavrnejo odobritev bolnišničnega zdravljenja v drugi državi, vendar nato odobritev dobite – s sodno odločbo na primer – ste upravičeni do povračila stroškov najmanj v višini zneska, ki bi ga prejeli za zdravljenje v državi, kjer ste zavarovani.

Podatki o zadevi Vanbraekel

Sistem predhodne odobritve sicer omejuje svobodo opravljanja bolnišničnih medicinskih storitev, vendar je potreben, ker omogoča finančno stabilnost sistemov socialne varnosti in bolnišnične storitve za vse. Sodišče je opredelilo merila za odobritev bolnišničnega zdravljenja v drugi državi EU in določilo, kaj velja za normalno in nujno zdravljenje po nizozemski zakonodaji.

Podatki o zadevi Geraets-Smits and Peerbooms

Državljani EU se lahko zdravijo v drugi državi članici brez predhodne odobritve in dobijo povračilo stroškov po stopnji, ki velja v državi zavarovanja. Sodni zadevi sta obravnavali povračilo stroškov za očala in za zdravljenje v ortodontski ambulanti.

Podatki o zadevi Kohll
Podatki o zadevi Decker

Sorodne novice

Ni sorodnih novic v zadnjih šestih mesecih.

Povej naprej