Zapošljavanje, socijalna pitanja i uključenost

Sudska praksa

Zakonodavstvo države članice kojim se isključuje pravo na povrat troškova za bilo koji oblik liječenja pruženog u privatnoj bolnici koja se nalazi u drugoj državi članici nije sukladno načelu slobodnog pružanja usluga. Uzimajući u obzir ovo načelo, Europski sud analizira nacionalna pravila kojima se drugačije reguliraju slučajevi kada se zdravstvena skrb pruža u drugoj državi članici od slučaja kad je ona pružena na nacionalnom teritoriju.

S jedne strane, građani moraju plaćati za pruženu bolničku skrb u privatnim ustanovama koje se nalaze u drugoj državi članici, a da pritom ne ostvaruju pravo na povrat troškova, dok se u slučaju hospitalizacije u javnoj ili privatnoj ustanovi s kojom je zaključen ugovor troškovi ne podmiruju, a koja se nalazi u njihovoj državi članici; s druge strane, povrat za troškove hitnog bolničkog liječenja u privatnoj ustanovi koja se nalazi u drugoj državi članici nije moguće ostvariti, no povrat troškova jest moguć u slučaju kada je liječenje pruženo u privatnoj ustanovi s kojom nije potpisan ugovor, a koja se nalazi u njihovoj državi članici. Ovakvo stanje stvari obeshrabruje ili čak sprječava pacijente u potrazi za bolničkim liječenjem u drugim državama članicama. Ovakva apsolutna zabrana nije u skladu s ciljevima; moglo bi se razmisliti o uvođenju manje restriktivnih mjera kojima će se omogućiti sloboda pružanja usluga.

Za pregled teksta slučaja, kliknite ovdje 

Troškovi putovanja, smještaja i hrane za osiguranika ili osobu u njegovoj pratnji, u slučaju bolničkog liječenja u drugoj državi članici, podmiruju se sukladno načinu koji je naveden u izjavi o osiguranju.

Za pregled teksta slučaja, kliknite ovdje 

Obvezi povrata troškova za bolničko liječenje pruženo u drugoj državi članici podliježu i nacionalni zavodi za zdravstvo koji inače takvu uslugu pružaju besplatno. Kako bi imao pravo uskratiti odobrenje pacijentu za liječenjem u inozemstvu na temelju vremena čekanja koje je potrebno za početak bolničkog liječenja u državi prebivališta, NHS (Nacionalni zavod za zdravstvo Ujedinjenog Kraljevstva) mora dokazati da vrijeme čekanja ne prekoračuje medicinski prihvatljivo razdoblje za početak liječenja uzimajući pritom u obzir stanje pacijenta i njegovu potrebu za kliničkim liječenjem

Za pregled teksta slučaja, kliknite ovdje

Ustanova socijalnog osiguranja države članice u kojoj dotična osoba boravi, u ime ustanove države članice pripadnosti mora odobriti bolnici, koja se nalazi u državi koja nije članica EU-a i u skladu s njezinim pravilima, troškove medicinskog liječenja koje je izvršeno uslijed hitnih medicinskih razloga za osobe koje posjeduju obrasce E 111 i E112.

Za pregled teksta slučaja, kliknite ovdje

Njemačko zakonodavstvo koje se primjenjuje na državne službenike i kojim se regulira povrat troškova vezanih uz zdravstvenu skrb djelomično se kosi s načelom slobode pružanja usluga. Postavljeni uvjet prema kojem su izgledi za uspjeh vjerojatno veći izvan granica Njemačke predstavlja neopravdanu prepreku.

Za pregled teksta slučaja, kliknite ovdje

Ova presuda u potpunosti potvrđuje i nadopunjuje prethodnu presudu (u slučaju Müller-Fauré). Europski sud određuje svrhu i ulogu prethodnog odobrenja predviđenog člankom 22. Uredbe br. 1408/71. Pozivanjem na Uredbu br. 1408/71 osiguranici mogu ostvariti određena prava koja inače ne bih mogli iskoristiti. Međutim, Uredba br. 1408/71 predstavlja samo jedan način iskorištavanja prava na slobodno pružanje usluga zdravstvene skrbi. Uredba olakšava primjenu tog prava.

Za pregled teksta slučaja, kliknite ovdje

Nizozemsko zakonodavstvo ograničava načelo slobodnog pružanja usluga traženjem prethodnog odobrenja za nebolničku njegu koja će biti pružena u drugoj državi članici od strane neugovorenog pružatelja usluge. Međutim, kada je riječ o bolničkoj njezi, zahtjev za prethodnim odobrenjem može biti opravdan. Sud potvrđuje da način organizacije sustava zdravstvene skrbi ne utječe na prava pojedinaca u pogledu podmirenja troškova.

Za pregled teksta slučaja, kliknite ovdje

Država članica neće zatražiti plaćanje medicinskih troškova od umirovljenika koji je posjetio drugu državu članicu zbog odobrenja ili činjenice da se je bolest od koje dotični boluje iznenada očitovala.

Za pregled teksta slučaja, kliknite ovdje

Uvjeti za dobivanje prethodnog odobrenja za bolničko liječenje u drugoj zemlji članici ne smiju uzrokovati proizvoljno odbijanje. Sud priznaje da sustav prethodnog odobrenja predstavlja prepreku za slobodno pružanje bolničkih zdravstvenih usluga. Međutim, ograničenje je opravdano ako se zanemare glavni razlozi vezani uz financijsku ravnotežu sustava socijalnog osiguranjai održavanje bolničke usluge dostupnom svima. Sud ograničava kriterije kojima se uređuje odobrenje za bolničko liječenje u drugoj državi članici te definira normalan i neophodan način predloženog liječenja koje je navedeno u nizozemskom zakonodavstvu.

Za pregled teksta slučaja, kliknite ovdje

Daljnji razvoj svoje sudske prakse vezane uz prethodno odobrenje za medicinsko liječenje u drugoj državi članici, Europski sud temelji na pretpostavci o troškovima liječenja koji će nastati u slučaju podvrgavanja operativnom zahvatu u bolnici. Korisnik socijalnog osiguranja kojemu je pogrešno uskraćeno odobrenje za bolničko liječenje u državi članici i u državi u kojoj je osiguran ipak polaže pravo na povrat nastalih troškova ako je ovlaštenje za bolničko liječenje naknadno odobreno sudskom odlukom u slučajevima kada je to prikladno. Povrat mora biti barem iznosom jednak iznosu troškova koji bi bio odobren da je osiguranik bio podvrgnut bolničkom liječenju u državi članici u kojoj je osiguran.

Za pregled teksta slučaja, kliknite ovdje

Državljani zajednice mogu se liječiti u nekoj drugoj državi članici bez prethodnog odobrenja i ostvariti povrat troškova sukladno tarifama koje se primjenjuju u državi u kojoj su osigurani. Slučajevi pred Europskim sudom odnosili su se na troškove za naočale i ortodontske zahvate koji se ne izvode u bolničkim objektima.

Za pregled teksta slučaja Kohll, kliknite ovdje
Za pregled teksta slučaja Decker, kliknite ovdje 

U zadnjih šest mjeseci nije bilo povezanih vijesti.

Podijeli ovu stranicu