Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne

Możliwości zatrudnienia

Siedziba Komisji Europejskiej — budynek Berlaymont

Nasza dyrekcja generalna zajmuje się między innymi polityką zatrudnienia i polityką społeczną. Nie oznacza to jednak, że możemy bezpośrednio oferować zatrudnienie. Jest to możliwe wyłącznie w przypadku miejsc pracy w samej dyrekcji. Dyrekcja jest częścią Komisji Europejskiej i prowadzi nabór pracowników w taki sam sposób, jak pozostałe dyrekcje Komisji.

Pracownikiem tej dyrekcji generalnej oraz innych instytucji europejskich można zostać na podstawie umowy na czas nieokreślony lub umowy na czas określony.

Umowa na czas nieokreślony

Osoby zainteresowane zatrudnieniem na czas nieokreślony mogą znaleźć potrzebne informacje na stronie internetowej Europejskiego Urzędu Doboru Kadr (EPSO).  Zadaniem urzędu jest organizowanie otwartych konkursów, w wyniku których selekcjonowani są pracownicy o wysokich kwalifikacjach, których następnie mogą zatrudnić instytucje Unii Europejskiej, mianowicie Parlament Europejski, Rada, Komisja Europejska, Trybunał Sprawiedliwości, Trybunał Obrachunkowy, Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Komitet Regionów oraz Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich. Na stronie EPSO można się zapoznać z procedurą nadsyłania zgłoszeń, znaleźć odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania i dowiedzieć się, gdzie można uzyskać więcej informacji.

Umowa na czas określony

Osoby zainteresowane zatrudnieniem na czas określony mogą uznać za przydatne informacje o różnych formach zatrudnienia czasowego.

Inne możliwości

Nasza dyrekcja generalna czasami publikuje szczegółowe ogłoszenia o naborze w dziedzinach związanych ze swoją działalnością.

Brak wiadomości w ostatnich sześciu miesiącach.

Udostępnij tę stronę