Zapošljavanje, socijalna pitanja i uključenost

Europski stup socijalnih prava: priče

Prava i načela opisana u europskom stupu socijalnih prava utječu na živote građana i oblikuju našu viziju socijalne Europe.

Priče i iskustva Europljana na našim stranicama pokazuju važnost tih načela te su potaknuli umjetnike i građane da iznesu svoja stajališta o socijalnim pravima u EU-u. 

Ako i vi želite podijeliti svoja iskustva, obratite se našem timu.

Podijeli ovu stranicu