Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

Povejte svoje mnenje o krepitvi socialne Evrope

© Getty images

Komisija je za izvajanje evropskega stebra socialnih pravic in pripravo temeljev za akcijski načrt stebra januarja 2020 začela obsežno razpravo z vsemi državami in regijami EU ter vsemi partnerji.

Spodaj je seznam prispevkov k posvetovanju, ki je trajalo enajst mesecev in se je končalo 30. novembra 2020. Komisija je prejel več kot 1000 odgovorov. Zaradi varovanja zasebnosti odgovori posameznikov ne bodo objavljeni. Prispevke so oddali:

Skupaj bomo izboljšali evropsko socialno tržno gospodarstvo, da se uskladi s trenutnimi in prihodnjimi priložnostmi in izzivi, ter zagotovili pravičen prehod za vse.

Dogodki

Komisija bo spodbujala in podpirala dogodke in razprave v zvezi z vsemi vprašanji, ki jih zajemajo načela stebra na nacionalni, regionalni in lokalni ravni. K dejavnemu sodelovanju in udeležbi pozivamo vse partnerje.

Povej naprej