Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

Povejte svoje mnenje o krepitvi socialne Evrope

Evropski steber socialnih pravic je socialna strategija, s katero želimo zagotoviti, da bosta prehod na podnebno nevtralnost, digitalizacijo in demografske spremembe ter okrevanje po pandemiji COVID-19 družbeno poštena in pravična. Temelji na 20 ključnih načelih.

Da bi EU izšla iz trenutne krize, mora spodbuditi okrevanje, ustvariti odpornost ter podpreti gospodarstvo na poti pravičnega, zelenega in digitalnega prehoda. To se ne sme zgoditi na stroške najbolj revnih ljudi, regij ali držav. Okrevanje mora biti vključujoče in pošteno. Evropski steber socialnih pravic vsebuje usmeritve za obvladovanje družbenih in gospodarskih izzivov našega časa.

Komisija je za podporo izvajanju stebra in pripravo temeljev za akcijski načrt stebra, ki naj bi bil predstavljen v začetku leta 2021, začela obsežno razpravo z vsemi državami in regijami EU ter vsemi svojimi partnerji.

Skupaj bomo izboljšali evropsko socialno tržno gospodarstvo, da se uskladi s trenutnimi in prihodnjimi priložnostmi in izzivi, ter zagotovili pravičen prehod za vse.

Komisija zato vabi vse partnerje, da do 30. novembra 2020 predstavijo svoja stališča o novih ukrepih politike ali zakonodajnih pobudah na evropski, nacionalni, regionalni ali lokalni ravni in/ali kot država članica, regija, mesto ali organizacija izpolnijo obljube glede izvajanja stebra.

Oddaja prispevka

Dogodki

Komisija bo spodbujala in podpirala dogodke in razprave v zvezi z vsemi vprašanji stebra na nacionalni, regionalni in lokalni ravni. K dejavnemu sodelovanju in udeležbi bo pozvala vse partnerje.

Povej naprej