Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne

Wypowiedz się na temat Europy Socjalnej

© Getty images

Komisja pracuje nad realizacją Europejskiego filaru praw socjalnych i przygotowaniem gruntu pod plan działania w ramach tego filaru. W związku z tym w styczniu 2020 r. rozpoczęła szeroko zakrojoną dyskusję z krajami i regionami UE oraz ze wszystkimi partnerami.

Poniżej zamieszczono listę odpowiedzi na konsultacje, które trwały jedenaście miesięcy i zakończyły się 30 listopada 2020 r. Komisja otrzymała ponad 1000 odpowiedzi. Ze względu na ochronę prywatności odpowiedzi osób prywatnych nie są publikowane. Odpowiedzi zostały udzielone przez przedstawicieli:

Wspólnie udoskonalimy europejską społeczną gospodarkę rynkową, tak aby dostosować ją teraz i w przyszłości do możliwości i wyzwań oraz aby wszystkim obywatelom zapewnić sprawiedliwą transformację.

Wydarzenia

Komisja będzie promować i wspierać wydarzenia i debaty związane z zasadami filaru, organizowane na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym. Zależy nam na tym, by wszyscy nasi partnerzy aktywnie uczestniczyli w przygotowaniach.

Udostępnij tę stronę