Zapošljavanje, socijalna pitanja i uključenost

Suzbijanje diskriminacije na radnome mjestu

Pravo na jednako postupanje

Zakonodavstvom EU-a zabranjuje se diskriminacija na radnome mjestu na temelju dobi, spola, invaliditeta, etničkog ili rasnog podrijetla, vjere ili uvjerenja ili spolne orijentacije. Zakonodavstvom o jednakom postupanju utvrđuju se na razini EU-a minimalne razine zaštite osoba koje rade u EU-u.

Imate pravo na jednako postupanje kad je riječ o zapošljavanju, radnim uvjetima, promaknuću, plaći, pristupu strukovnom osposobljavanju, strukovnim mirovinama i otpuštanju.

Prema zakonodavstvu EU-a poslodavci ne smiju diskriminirati pri radu, a zaposlenici imaju pravo na nediskriminaciju.

Kakva sve diskriminacija postoji na radnome mjestu?

Zakonodavstvom EU-a obuhvaćeno je nekoliko situacija:

Izravna diskriminacija je kad se poslodavac prema vama ponaša gore nego prema nekome drugome u sličnoj situaciji, povezano sa šest prethodno navedenih razloga. Na primjer, kad bi odbio zaposliti nekoga jer je stariji od 35 godina.

Neizravna diskriminacija je kad praksa, politika ili pravilo koje se primjenjuje na sve pojedince negativno utječe na neke osobe. Te se mjere na prvi pogled čine neutralnima, ali zapravo je riječ o diskriminaciji određenih osoba. Na primjer, zbog provedbenih pravila koja su nepovoljna za radnike koji rade u nepunom radnom vremenu mogu se neizravno diskriminirati žene jer one čine većinu u toj skupini.

Uznemiravanje je također vrsta diskriminacije na radnome mjestu. Riječ je o nepoželjnom ponašanju, maltretiranju ili ostalim oblicima ponašanja kojima se nastoji ili uspijeva stvoriti zastrašujuće, neprijateljsko, ponižavajuće, uvredljivo ili uznemirujuće okruženje. Na primjer, ako šef ili kolege nekom od svojih kolega koji su homoseksualci pričaju šale u vezi sa spolnom orijentacijom.

Navođenje na diskriminaciju je kad netko nekoga potiče na diskriminaciju treće osobe. Na primjer, ako poslodavac zatraži od agencije za privremeno zapošljavanje da pronađe samo radnike mlađe od 40 godina.

Viktimizacija je kad netko snosi negativne posljedice zbog pritužbe na diskriminaciju. Na primjer, ako netko bude otpušten ili ne dobije promaknuće zato što je protiv šefa podnio pritužbu zbog diskriminacije.

Podijeli ovu stranicu