Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība

Sociālo tiesību pīlārs

Pēdējo sešu mēnešu laikā par šo tematu ziņas nav bijušas.