Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība

28/01/2019
Darba un privātās dzīves līdzsvars visiem. Kādi ir ieguvumi?

Darba un privātās dzīves līdzsvars visiem. Kādi ir ieguvumi?

Šī brošūra ir veltīta Komisijas iniciatīvai par darba un privātās dzīves līdzsvaru, un tajā norādīti galvenie ieguvumi, kādus visiem dod darba un privātās dzīves līdzsvars. Brošūrā ir izklāstīti galvenie pasākumi, ko ierosina iniciatīva, lai novērstu nevienlīdzīgo aprūpes pienākumu sadalījumu starp vīriešiem un sievietēm visā ES, ņemot vērā lielās atšķirības nodarbinātības, atalgojuma un pensiju ziņā. Tajā ir apkopti argumenti, kāpēc vienlīdzīgāka aprūpes pienākumu sadale starp vīriešiem un sievietēm būs izdevīga iedzīvotājiem, darba devējiem un ES dalībvalstīm, un tajā ir iekļauti reālajā dzīvē pamatoti ieteikumi no sekmīgas politikas izmantotājiem elastīgas darba kārtības un darba un privātās dzīves līdzsvara atbalstam visā ES. Brošūra ir pieejama tiešsaistē un drukātā A4 formātā trīskārši salocītā veidā visās ES valodās.

Catalog N. : KE-06-18-258-LV-N

Pieejams  EU Publications

Ieteikt šo lapu: