Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

Tvoja prva zaposlitev EURES

Pomoč mladim

Program Tvoja prva zaposlitev EURES je usmerjen v mobilnost mladih, in sicer si prizadeva:

 • zapolniti prosta delovna mesta v posameznem sektorju, poklicu, državi ali skupini držav,
 • podpreti posamezne skupine delavcev, pri katerih je večja verjetnost mobilnosti, denimo mladi.

Sodelovanje v programu

 • Program Tvoja prva zaposlitev EURES podpira projekte, ki povezujejo mlade iskalce zaposlitve in delodajalce v 28 državah EU, Norveški in Islandiji.
 • Iskalci zaposlitve morajo biti državljani teh držav in imeti v njih zakonito prebivališče.
 • Projekti pomagajo:
  • mladim do 35 let najti zaposlitev, pripravništvo ali vajeništvo v drugi državi članici,
  • delodajalcem najti usposobljene delavce za delovna mesta, ki jih je težko zapolniti.
 • Dejavnosti izvajajo konzorciji, ki jih vodijo organizacije EURES iz najmanj sedmih držav.

Financiranje programa

Program Tvoja prva zaposlitev EURES prejema od leta 2014 naprej finančna sredstva iz sklopa EURES Programa za zaposlovanje in socialne inovacije.

Finančna sredstva se dodelijo prek letnih javnih razpisov. Več informacij: objavljeni razpisi (odprti in/ali zaključeni) in seznam dodeljenih nepovratnih sredstev

Več o programu Tvoja prva zaposlitev EURES:

___ portal EURES

___ poročila o napredku (samo v angleščini)

Tvoja prva zaposlitev EURES – pripravljalni ukrep

Program Tvoja prva zaposlitev EURES je najprej potekal pilotno, in sicer od leta 2012 do sredine leta 2015. Ta „pripravljalni ukrep“ je bil financiran s proračunskimi sredstvi EU 2011–2013.

Cilj pilotnega programa je bil pomagati mladim v starosti od 18 do 30 let poiskati zaposlitev, pripravništvo ali vajeništvo v katerikoli državi EU.

Poročilo o vmesni oceni prinaša pregled rezultatov v prvih dveh letih izvajanja pripravljalnega ukrepa ter glavnih prihodnjih izzivov. Končni pregled 2012–2015 prinaša izide in rezultate pripravljalnega ukrepa (samo v angleščini).

Naknadno ocenjevanje bo trajalo do zadnjega četrtletja 2016.

Namen ocenjevanja je:

 • potrditi in dopolniti ugotovitve vmesnega ocenjevanja
 • preučiti stroške, koristi in učinke ukrepa in druge možnosti v prihodnosti

Naknadno ocenjevanje pripravljalnega ukrepa je bilo izvedeno med letoma 2015 in 2016. Na voljo bo tudi poročilo.

Povej naprej