Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība

Latvija

(Informācija atjaunināta 2021)

Iespējams, kādā dzīves posmā mums būs nepieciešamība izmantot sociālā aizsardzības sistēmas pabalstus. Šie pabalsti ir pieejami pilsoņiem, kuri dzīvo savā valstī un kuri atbilst attiecīgām prasībām, taču jums ir arī tiesības saņemt pabalstu, ja esat jebkuras ES valsts pilsonis, bet dzīvojat citā dalībvalstī. Tālāk norādīta informācija par to, kad varat pieprasīt pabalstu, ko esat tiesīgs saņemt, un kā varat pieteikties.


Ģimene
pabalsti ģimenei ar bērniem
Maternitātes, paternitātes pabalsti, atvaļinājumi
pabalsti bērna aizbildņiem, audžuģimenēm un adoptētājiem

Veselība
Veselības aprūpe
slimības pabalsts

Darbnespēja
invaliditātes pensija
pabalsti personām ar invaliditāti
Kaitējuma atlīdzība par nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību

Vecums un apgādība
vecuma pensija
Apgādnieka zaudējuma pensija
Apbedīšanas pabalstii

Sociālā palīdzība
Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi
Garantētie minimālie ienākumi

Bezdarbs
Bezdarbnieka pabalsts

Sociālās apdrošināšanas periods ārvalstī
Sociālās apdrošināšanas periods ārvalstī

Pastāvīgā dzīvesvieta
Pastāvīgā dzīvesvieta

Pēdējo sešu mēnešu laikā par šo tematu ziņas nav bijušas.

Ieteikt šo lapu: