Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion

Danmark

(Opdateret 2018)

På et tidspunkt i dit liv kan du få brug for den støtte, som den sociale sikring yder. Hvis du bor i det land, hvor du er født og opfylder de relevante krav, så har du ret til sociale ydelser. Men du kan også have ret til sociale ydelser, hvis du er fra ét EU-land og bor i et andet. Ved hjælp af nedenstående oplysninger kan du finde ud af, hvornår du har ret til sociale ydelser, hvad du har ret til, og hvad du skal gøre for at gøre krav på dem.


Familie
Børne- og ungeydelse samt andre børnetilskud
Børnepasning
Barselsdagpenge

Sundhed
Offentlig behandling
Sygedagpenge
Hjemmepleje
Pleje af pårørende

Uarbejdsdygtighed
Industrielle skader (arbejdsulykker og erhvervssygdomme), herunder erstatninger og méngodtgørelse
Førtidspension, seniorindvalidepension, fleksjob

Pension og efterlevende
Folkepension og efterlevende

Socialhjælp
Kontanthjælp

Arbejdsløshed
Arbejdsløshedsdagpenge

Kombinering af social sikring
Tidligere dækning/sikring i udlandet, kan tælle

Primære opholdssted
Primære opholdsland

Del denne side