Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

Sklop EURES

Spodbujanje mobilnosti delavcev v EU

Finančna sredstva tega sklopa so namenjena evropski mreži za mobilnost delavcev EURES, ki z informacijami, nasveti ter storitvami iskanja delavcev in delovnih mest pomaga delodajalcem, iskalcem dela in vsem, ki želijo izkoristiti pravico do delovne mobilnosti.

Gre predvsem za tri tematska področja:

  • zagotavljanje preglednosti glede prostih delovnih mest, prošenj za delo in vseh povezanih informacij za potencialne kandidate in delodajalce,
  • vzpostavljanje storitev iskanja delavcev in zaposlovanja delavcev,
  • ustanavljanje čezmejnih partnerstev.

Namen

  • Potencialnim kandidatom in delodajalcem zagotoviti kar največjo preglednost glede razpisanih prostih delovnih mest, prošenj za delo ter povezanih informacij in nasvetov.
  • Podpirati storitve iskanja delavcev in kakovostnih in trajnostnih delovnih mest zanje z uravnoteženjem ponudbe in povpraševanja po delovnih mestih. Podpora bo namenjena vsem fazam, od priprav pred zaposlitvijo do pomoči po zaposlitvi.

Sodelovanje v programu

Sklop EURES podpira:

  • nacionalne, regionalne in lokalne organe,
  • službe za zaposlovanje,
  • organizacije socialnih partnerjev in druge deležnike

iz držav EU in držav EGP v skladu s sporazumom EGP.

Kako zaprositi za sredstva

Dejavnosti, ki bodo prejele finančna sredstva EURES, so določene v delovnem programu Odbora Programa za zaposlovanje in socialne inovacije.

Organizacije, ki želijo pridobiti finančna sredstva, se prijavijo na razpisana javna naročila ali/in javni razpis.

Razpoložljiva finančna sredstva

V Programu za zaposlovanje in socialne inovacije je sklopu EURES dodeljenih 18 % vseh proračunskih sredstev.

Osnovne informacije

Svet EU je 15. marca 2016 sprejel predlog Evropske komisije za razširitev mreže EURES. Sodelovalo bo lahko več partnerjev, tudi zasebne zaposlitvene organizacije, povečalo se bo število objavljenih delovnih mest na evropskem zaposlitvenem portalu EURES. Boljše bo tudi spletno povezovanje iskalcev dela s prostimi delovnimi mesti.

Povej naprej