Zapošljavanje, socijalna pitanja i uključenost

Os EURES Programa za zapošljavanje i socijalne inovacije

Promicanje radne mobilnosti diljem EU-a

Ovom se osi želi ojačati EURES, mreža za europsku radnu mobilnost kojom se poslodavcima, osobama koje traže posao i svim građanima koji žele iskoristiti slobodu kretanja radnika osiguravaju informacije, smjernice i usluge pronalaženja odnosno zapošljavanja radnika.

Njome su obuhvaćena tri tematska odjeljka:

  • transparentnost slobodnih radnih mjesta, molbi za posao te svih povezanih informacija za kandidate i poslodavce,
  • uspostavljanje službi za pronalaženje i zapošljavanje radnika,
  • prekogranična partnerstva.

Ciljevi

  • Osiguravanje transparentnosti slobodnih radnih mjesta i molbi za posao potencijalnim kandidatima i poslodavcima te odgovarajućih informacija i savjeta, kao i svih povezanih informacija.
  • Podržavanje pružanja usluga EURES-a u vezi s pronalaženjem radne snage te kvalitetnim i održivim zapošljavanjem radnika uravnoteženjem ponude i potražnje radnih mjesta. Tom su potporom obuhvaćene sve faze zapošljavanja, od pripremne faze do pomoći nakon zapošljavanja.

Tko može sudjelovati?

Os EURES Programa za zapošljavanje i socijalne inovacije na raspolaganju je:

  • nacionalnim, regionalnim i lokalnim tijelima,
  • službama za zapošljavanje,
  • organizacijama socijalnih partnera i drugim zainteresiranim stranama

iz država EU-a i država EGP-a u skladu sa Sporazumom o EGP-u.

Kako se prijaviti?

Aktivnosti koje će se financirati određene su programom rada koji je prihvatio Odbor Programa.

Kako bi se prijavile za financiranje, prihvatljive organizacije moraju se javiti na poziv na podnošenje ponuda i/ili na poziv na dostavu prijedloga.

Financiranje

Osi EURES dodijelit će se 18 % ukupnih proračunskih sredstava Programa za zapošljavanje i socijalne inovacije.

Kontekst

Vijeće je 15. ožujka 2016. prihvatilo prijedlog Komisije da se ojača EURES. Mreža će biti na raspolaganju većem broju partnera, kao što su privatne službe za zapošljavanje, te će se na portalu za mobilnost pri zapošljavanju EURES-u oglašavati više poslova. Osim toga, poboljšat će se i internetsko povezivanje kandidata sa slobodnim radnim mjestima.

Podijeli ovu stranicu