Pošlji prijatelju
RSS
google +
Različica za tiskanje

Linda McAvan, poslanka Evropskega parlamenta in poročevalka o direktivi o tobačnih izdelkih

Linda McAvan, poslanka Evropskega parlamenta in poročevalka o direktivi o tobačnih izdelkih

Pred dobrim letom je začela veljati nova direktiva o tobačnih izdelkih. Direktiva je velik uspeh na področju javnega zdravja v EU, zlasti kar zadeva mlade. V naslednjih mesecih bodo države EU začele izvajati nova pravila, zato lahko pričakujemo znatne spremembe kar zadeva vrste in embalažo tobačnih izdelkov na trgih EU. Direktiva o tobačnih izdelkih prepoveduje uporabo značilnih arom, denimo sadja ali mentola, v cigaretah in tobaku za zvijanje. Na cigaretnih zavojčkih so obvezne slika in besedilna zdravstvena opozorila, ki kadilce opozarjajo na nevarnosti kajenja, niso pa dovoljene zavajajoče navedbe, denimo „ekološke“ ali „naravne“.

Direktiva določa tudi ukrepe za boj proti nezakoniti trgovini s tobačnimi izdelki. Nova pravila glede nikotinskih elektronskih cigaret bodo zagotovila boljšo varnost in kakovost izdelkov ter ustrezno označevanje.

V preteklem letu se je marsikaj spremenilo. Evropska komisija trenutno pripravlja podrobna tehnična pravila za izvajanje direktive o tobačnih izdelkih, denimo postopke za določanje značilnih arom v tobačnih izdelkih, obliko in velikost novih zdravstvenih opozoril ter določbe glede ponovnega polnjenja elektronskih cigaret. Pravila naj bi se začela uporabljati do maja 2016. Tudi države članice imajo veliko dela, da bi zagotovile pravočasen prenos direktive.

Medtem tobačna industrija, industrija za proizvodnjo elektronskih cigaret in ena država članica že izpodbijajo direktivo na sodišču. Evropski parlament, Svet EU in Evropska komisija si prizadevajo, da bi Sodišče EU podprlo nova pravila, o katerih so se dogovorili evropski zakonodajalci, in da s tem ne bi zapravili koristi, ki jih direktiva prinaša za notranji trg in javno zdravje.

Razveseljivo je, da so se številne države članice (Francija, Irska in Združeno kraljestvo) odločile storiti še korak naprej in napovedale uvedbo standardizirane embalaže za tobačne izdelke. Te države (kot je to že storila Avstralija pred njimi) skušajo tobačna podjetja odvrniti od tega, da bi z embalažo napeljevala mlade k uporabi njihovih izdelkov. Zato imajo vodilno vlogo pri zaščiti mladih in evropskih državljanov pred škodljivimi posledicami kajenja. V zadnjih letih se razširjenost kajenja v Evropski uniji zmanjšuje. Direktiva o tobačnih izdelkih bo še pripomogla k zmanjšanju števila mladih, ki začnejo kaditi.

Tobacco

Več o tej temi