METADATA
Klassifikazzjoni Statistika ta’ Attivitajiet Ekonomiċi fil-Komunità Ekonomika Ewropea, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
A   AGRIKOLTURA, FORESTRIJA U SAJD
   
B   MINJERI U BARRIERI
   
C   MANIFATTURA
   
D   PROVVISTA TA' ELETTRIKU, GASS, FWAR U ARJA KKONDIZZJONATA
   
E   PROVVISTA TA' L-ILMA; SISTEMA TA' DRENAĠĠI, IMMANIĠĠAR TA' L-ISKART U ATTIVITAJIET TA' RIMEDJAZZJONI
   
F   KOSTRUZZJONI
   
G   NEGOZJU BL-INGROSSA U BL-IMNUT; TISWIJA TA' VETTURI BIL-MUTUR U MUTURI
   
H   TRASPORT U ĦAŻNA
   
I   AKKOMODAZZJONI U IKEL ATTIVITAJIET TA' SERVIZZ
   
J   INFORMATIKA U KOMUNIKAZZJONI
   
K   ATTIVITAJET FINANZJARJI U MARBUTA MA' ASSIGURAZZJONI
   
L   ATTIVITAJIET MARBUTA MA' PROPRJETÀ IMMOBBLI
   
M   ATTIVITAJIET PROFESSJONALI, XJENTIFIĊI U TEKNIĊI
   
N   ATTIVITAJIET TA' SERVIZZ ADMINISTRATTIVI U TA' SOSTENN
   
O   AMMINISTRAZZJONI PUBBLIKA U DIFIŻA; SIGURTÀ SOĊJALI OBBLIGATORJA
   
P   EDUKAZZJONI
   
Q   ATTIVITAJIET MARBUTA MAS-SAĦĦA UMANA U ĦIDMA SOĊJALI
   
R   ARTI, DIVERTIMENT U RIKREAZZJONI
   
S   ATTIVITAJIET OĦRA TA' SERVIZZ
   
T   ATTIVITAJIET TA' PERSUNI TAD-DAR BĦALA PERSUNI LI JĦADDMU; ATTIVITAJIET TA' PRODUZZJONI TA' OĠĠETTI U SERVIZZI MHUX IDDIFFERENZJATI GĦALL-UŻU TA' L-INDIVIDWU STESS
   
U   ATTIVITAJIET TA' ORGANIZZAZZJONIJIET U ENTITAJIET EKSTRATERRITORJALI
   

Page 1/1  
Top