Navigatsioonitee

Diskrimineerimine

Mittediskrimineeriv sissepääsutasu Rumeenia kloostritesse

Prantsuse kodanik esitas kaebuse turistide suhtes kehtivate diskrimineerivate sissepääsutasude kohta Rumeenia kloostritesse.

Pilet maksis teiste riikide kodanikele kaks korda rohkem kui Rumeenia kodanikele. Kuna selline olukord oli vastuolus ELi põhimõtetega, veenis SOLVITi Rumeenia keskus kirikuvõime kehtestama kloostrites võrdsed sissepääsutasud.

Probleem lahendati 9 nädalaga.


Rootsi kodanik võib osaleda spordivõistlustel Austrias

Austrias elaval rootslasel ei võimaldatud tegeleda tema lemmikspordi jääkeegliga. Austria Jääkeegli Liidu eeskirjade kohaselt tohtisid muust rahvusest mängijad osaleda Austria meistrivõistlustel üksnes siis, kui nad olid elanud Austrias 18 kuud.

Peale selle võis igas meeskonnas olla vaid üks välismaalt pärit mängija.

SOLVIT juhtis tähelepanu sellele, et need reeglid on diskrimineerivad, ja veenis liitu oma eeskirjadest välismaalaste piirarvu eemaldama.

Probleem lahendati 18 nädalaga.


Ühendkuningriigi sadamas kaotatakse Norra laevalt nõutud lisamaksud

Norrast Põhja-Iirimaale väetist vedavalt Norra laevalt nõuti suuremaid tasusid kui ELi riikidest pärit laevadelt.

Kuna Norra kuulub Euroopa Majanduspiirkonda (EMP), tuleb selle riigi laevu kohelda samamoodi kui ELi liikmesriikide laevu.

SOLVITil õnnestus veenda sadama valdajat oma tariife vastavalt muutma.

Probleem lahendati 12 nädalaga.


Bulgaarias lõpetatakse välismaal töötava Bulgaaria kodaniku diskrimineerimine

Välismaal elaval ja töötaval Bulgaaria abielupaaril ei lubatud registreerida oma tütart Bulgaaria lasteaeda, sest neile ei laienenud Bulgaaria sotsiaalkindlustus.

SOLVIT selgitas Bulgaaria ametiasutustele, et ELi õigusaktide kohaselt ei tohi nad karistada oma kodanikke selle eest, et nad kasutavad oma õigust töötada teistes ELi liikmesriikides.

Bulgaaria ametiasutused muutsid olukorda ja perekond sai oma tütre lasteaeda registreerida.

Probleem lahendati 6 nädalaga.