Διαδρομή πλοήγησης

Διακριτική μεταχείριση

Ενιαίο εισιτήριο εισόδου σε μοναστήρια της Ρουμανίας

Γάλλος πολίτης κατήγγειλε διακριτική μεταχείριση των τουριστών όσον αφορά το εισιτήριο εισόδου σε μοναστήρια της Ρουμανίας.

Η τιμή του εισιτηρίου ήταν διπλάσια για τους μη Ρουμάνους σε σχέση με την τιμή για τους Ρουμάνους. Δεδομένου ότι αυτή η πολιτική είναι αντίθετη προς τις αρχές της ΕΕ, το κέντρο SOLVIT Ρουμανίας έπεισε τις εκκλησιαστικές αρχές να ορίσουν ενιαίο εισιτήριο εισόδου στα μοναστήρια.

Το πρόβλημα λύθηκε σε 9 εβδομάδες.


Σουηδός μπορεί να συμμετέχει σε αθλητικούς αγώνες στην Αυστρία

Σουηδός που ζει στην Αυστρία δεν μπορούσε να παίξει το αγαπημένο του άθλημα, το κέρλινγκ. Οι κανόνες της Αυστριακής Ομοσπονδίας Κέρλινγκ ορίζουν ότι μη Αυστριακοί παίκτες μπορούν να συμμετέχουν στο Αυστριακό πρωτάθλημα μόνον εφόσον ζουν στην Αυστρία επί 18 μήνες.

Επιπλέον, επιτρεπόταν μόνο ένας μη Αυστριακός παίκτης σε κάθε ομάδα.

Το SOLVIT επεσήμανε ότι οι κανόνες αυτοί εισάγουν διακρίσεις και έπεισε την ομοσπονδία να διαγράψει από τον κανονισμό της την ποσόστωση για αλλοδαπούς.

Το πρόβλημα λύθηκε σε 18 εβδομάδες.


Καμία επιπλέον επιβάρυνση για το νορβηγικό σκάφος σε λιμάνι του ΗΒ

Νορβηγικό πλοίο που μετέφερε λίπασμα από τη Νορβηγία στη Βόρεια Ιρλανδία υποχρεώθηκε να καταβάλει υψηλότερα τέλη από ό,τι τα πλοία από χώρες της ΕΕ.

Δεδομένου ότι η Νορβηγία ανήκει στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ), τα πλοία της πρέπει να αντιμετωπίζονται όπως και τα πλοία των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το SOLVIT κατάφερε να πείσει τις λιμενικές αρχές να αλλάξουν τα τέλη ανάλογα.

Το πρόβλημα λύθηκε σε 12 εβδομάδες.


Μη διακριτική μεταχείριση Βουλγάρων υπηκόων που εργάζονται στο εξωτερικό

Ζευγάρι Βουλγάρων που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό δεν μπορούσαν να εγγράψουν την κόρη τους σε νηπιαγωγείο της Βουλγαρίας, επειδή δεν καλύπτονταν από το ταμείο κοινωνικής ασφάλισης της Βουλγαρίας.

Αφού το SOLVIT εξήγησε στις βουλγαρικές αρχές ότι, σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, δεν επιτρέπεται να επιβάλλουν κυρώσεις στους πολίτες της χώρας τους επειδή άσκησαν το δικαίωμά τους να εργαστούν σε άλλη χώρα της ΕΕ, το ζευγάρι κατάφερε τελικά να εγγράψει την κόρη τους.

Οι βουλγαρικές αρχές διόρθωσαν το σφάλμα και το ζευγάρι μπόρεσε να εγγράψει την κόρη του στο νηπιαγωγείο.

Το πρόβλημα λύθηκε σε 6 εβδομάδες.