Навигационна пътека

Дискриминация

Дискриминационни входни такси в румънските манастири

Френски гражданин се оплаква от дискриминационни входни такси за туристите в румънски манастири.

Цената на билета за чужденци е била два пъти по-висока от цената за румънци. Тъй като тази политика противоречи на принципите на ЕС, румънският център на СОЛВИТ убеждава църковните органи да определят еднакви входни такси за манастирите.

Случаят е разрешен за 9 седмици.


Швед получава разрешение да се състезава в Австрия

На шведски гражданин, който живее в Австрия, не е разрешено да практикува любимия си спорт кърлинг. Правилата на австрийската федерация по кърлинг гласят, че играчи, които не са австрийски граждани, могат да участват в австрийското първенство само ако са пребивавали 18 месеца в Австрия.

Освен това във всеки отбор се допуска само по един чуждестранен играч.

СОЛВИТ изтъква, че тези правила са дискриминационни, и убеждава федерацията да премахне квотата за чужденци.

Случаят е разрешен за 18 седмици.


Допълнителни такси за норвежки кораб в Обединеното кралство

От норвежки кораб, превозващ тор от Норвегия за Северна Ирландия, е поискано да заплати по-висока такса от корабите от държави от ЕС.

Тъй като Норвегия е част от Европейското икономическо пространство, нейните кораби трябва да бъдат третирани по същия начин като корабите от държавите от ЕС.

СОЛВИТ успява да убеди британските пристанищни власти да променят тарифите си съгласно изискванията.

Случаят е разрешен за 12 седмици.


Дискриминация в България към българи, работещи в чужбина

Семейна двойка от България, която живее и работи в чужбина, не успява да запише дъщеря си в българска детска градина, тъй като родителите не са осигурени по българската система за социална сигурност.

СОЛВИТ обяснява на българските органи, че според правото на ЕС те не могат да наказват собствените си граждани за това, че упражняват правото си на труд в други държави от ЕС.

Българските власти променят становището си и семейството записва дъщеря си в детската градина.

Случаят е разрешен за 6 седмици.