Navigacijska pot

Diskriminacija

Diskriminatorne vstopnine za tujce v Romuniji

Francoski državljan se je pritožil, da so vstopnine za turiste, ki obiskujejo samostane v Romuniji, diskriminatorne.

Vstopnina za tujce je bila namreč dvakrat višja kot za romunske državljane. Ker je takšno ravnanje v nasprotju z načeli EU, je romunski center SOLVIT cerkveno upravo prepričal, da uvede enako vstopnino za vse obiskovalce.

Rešitev zadeve v 9 tednih.


Udeležba tujcev v avstrijskem športnem tekmovanju

Švedskemu državljanu, ki je živel v Avstriji, niso dovolili, da bi se udeležil tekmovanja v svojem najljubšem športu curlingu. Po pravilih avstrijske športne zveze za curling so lahko v avstrijskem državnem tekmovanju sodelovali samo tisti neavstrijski državljani, ki so v Avstriji živeli 18 mesecev.

Poleg tega je v posameznem moštvu smel igrati samo en tuj igralec.

Center SOLVIT je športno zvezo opozoril, da so ta pravila diskriminatorna do tujcev, in dosegel, da je zveza umaknila tudi številčne omejitve za tuje igralce.

Rešitev zadeve v 18 tednih.


Dodatni stroški za norveško ladjo v pristanišču Velike Britanije

Norveški ladji, ki je pripeljala gnojilo z Norveške v Severno Irsko, so v pristanišču zaračunali višjo pristojbino kot ladjam iz držav EU.

Toda Norveška je del Evropskega gospodarskega prostora in njena plovila je treba obravnavati enako kot plovila iz držav EU.

Center SOLVIT je dosegel, da so pristaniške oblasti ustrezno spremenile svoje pristojbine.

Rešitev zadeve v 12 tednih.


Bolgarski državljan, zaposlen v tujini, žrtev diskriminacije doma

Bolgarskim staršem, ki sta živela in delala v tujini, v Bolgariji niso dovolili, da bi hčerko vpisala v bolgarski vrtec, češ da nista vključena v bolgarski sistem socialne varnosti.

SOLVIT je bolgarske upravne organe opozoril, da po zakonodaji EU ne smejo drugače obravnavati svojih državljanov, ker sta uresničila svojo pravico do zaposlitve v drugi državi EU.

Bolgarska starša sta hčerko lahko vpisala v vrtec.

Rešitev zadeve v 6 tednih.