Sti

Forskelsbehandling

Samme betaling for entré til rumænske klostre

En franskmand klagede over, at turister blev diskrimineret, når de ville besøge klostre i Rumænien.

Borgere fra andre lande skulle betale den dobbelte billetpris i forhold til rumænere. Denne politik stred imod EU's principper, og derfor overtalte det rumænske SOLVIT-center kirkernes ledelse til at fastsætte ensartede billetpriser for klostrene.

Løst på 9 uger.


Svensker kan deltage i østrigske sportsarrangementer

En svensker, der boede i Østrig, måtte ikke dyrke sin yndlingssport – curling. Ifølge det østrigske curlingforbunds regler måtte spillere, der ikke er østrigere, kun deltage i de østrigske mesterskaber, hvis de havde boet i landet i 18 måneder.

Og der måtte kun være én udenlandsk spiller på hvert hold.

SOLVIT påpegede, at det er diskriminerende, og fik forbundet til at fjerne kvoten for udenlandske spillere i reglementet.

Løst på 18 uger.


Ekstra omkostninger for norsk skib i britisk havn stoppet

Et norsk skib, der bragte gødning fra Norge til Nordirland, blev afkrævet højere afgifter end skibe fra lande i EU.

Da Norge er med i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), skal landets skibe behandles på samme vilkår som skibe fra EU.

SOLVIT fik havnemyndighederne til at ændre deres afgifter.

Løst på 12 uger.


Stop for Bulgariens forskelsbehandling af bulgarere, der arbejder i udlandet

Et bulgarsk ægtepar, som boede og arbejdede i udlandet, måtte ikke melde deres datter ind i en bulgarsk børnehave, fordi de ikke var dækket af det bulgarske socialsikringssystem.

SOLVIT forklarede de bulgarske myndigheder, at de efter EU's regler ikke må straffe deres egne borgere for at bruge deres ret til at arbejde i andre EU-lande.

De bulgarske myndigheder løste problemet, og derefter kunne parret sende deres datter i den pågældende børnehave.

Løst på 6 uger.