Navigācijas ceļš

Diskriminācija

Nediskriminējoša ieejas maksa Rumānijas klosteros

Kāds Francijas pilsonis sūdzējās, ka Rumānijas klosteros ir tūristus diskriminējoša ieejas maksa.

Rumānijas pilsoņiem biļetes cena bija divreiz zemāka. Tā kā šāda cenu politika neatbilst ES principiem, SOLVIT Rumānijas centrs pārliecināja baznīcas pārstāvjus klosteros noteikt nediskriminējošu ieejas maksu.

Risinājums rasts 9 nedēļu laikā.


Zviedrijas pilsonim ļauj piedalīties Austrijas sporta sacensībās

Kādam Austrijā dzīvojošam zviedram tika liegta iespēja spēlēt viņa iecienīto sporta veidu — kērlingu. Austrijas Kērlinga federācijas noteikumos bija paredzēts, ka spēlētāji, kas nav Austrijas pilsoņi, Austrijas čempionātā drīkst piedalīties tikai tad, ja viņi Austrijā ir dzīvojuši 18 mēnešus.

Turklāt komandā drīkstēja būt tikai viens ārzemju spēlētājs.

SOLVIT norādīja, ka šie noteikumi ir diskriminējoši, un pārliecināja federāciju atcelt ārzemnieku kvotu.

Risinājums rasts 18 nedēļu laikā.


SOLVIT panāk papildmaksas atcelšanu Norvēģijas kuģim Apvienotās Karalistes ostā

Norvēģu kuģim, kas transportēja minerālmēslojumu no Norvēģijas uz Ziemeļīriju, tika piemērota augstāka nodeva nekā kuģiem no ES valstīm.

Tā kā Norvēģija ietilpst Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ), uz tās kuģiem ir jāattiecas tādiem pašiem noteikumiem kā uz ES valstu kuģiem.

SOLVIT pārliecināja ostas pārvaldi mainīt tās tarifus.

Risinājums rasts 12 nedēļu laikā.


Risinājums ārzemēs strādājošu bulgāru diskriminācijai Bulgārijā

Bulgāru pārim, kas dzīvo un strādā ārzemēs, neļāva meitu reģistrēt bērnudārzā Bulgārijā, jo viņi neesot iekļauti Bulgārijas sociālā nodrošinājuma sistēmā.

SOLVIT paskaidroja Bulgārijas varas iestādēm, ka saskaņā ar ES tiesībām tās nedrīkst sodīt savus pilsoņus par to, ka viņi īsteno savas tiesības strādāt citās ES valstīs.

Tad Bulgārijas iestādes mainīja savu nostāju, un ģimene varēja pierakstīt meitu Bulgārijas bērnudārzā.

Risinājums rasts 6 nedēļu laikā.