Navigatsioonitee

Näited lahendatud probleemidest

SOLVIT saab teid aidata teie ELi õiguste kasutamisel, kui töötate, elate või tegelete ettevõtlusega mõnes teises ELi liikmesriigis.

Siin on mõned näited lahendatud probleemidest − SOLVITi abil saavutatud edukad tulemused: